Fotogaléria

Fotogaléria

Prehľad aktivít od začiatku decembra 2002 do začiatku decembra 2003 / Fotografie boli komentované na Zborovej kapustnici 2023 v Zmeškalovom dome (ZD)


Zborový deň 2023


Rok 2021 Zmeškalov dom

generálna rekonštrukcia WC v Zmeškalovom dome na poschodí: asanácia všetkých nenosných priečok v kancelárii, bufete, WC muži a WC ženy, stavebné práce a vybudovanie šatne, WC ženy, WC muži a kuchynky; etablovanie dvoch nevyužívaných miestností na archív; výmena okien a vyspravenie špaliet v miestnosti č. 18


Rok 2020 Zmeškalov dom

Demontáž stupňov v sále, vyrovnanie podkladu, vytvorenie novej podlahy doplnením parkiet


Rok 2019 Zmeškalov dom

Doplnenie nového dažďového zvodu, montáž lapačov snehu, rekonštrukcia odpadových zvodov v pivniciach pod reštauráciou.