Reportáže

Veľkonočný príhovor 2024

Veľkonočný príhovor predsedajúceho farára Mgr. Rastislava Stančeka, PhD. v Dolnom Kubíne, nahrané TVDK 2024, kamera a strih: Mgr. Jakub Krška, premiéra 29. 03. 2024 na TVDK a Facebook TVDK

Reportáž o priebehu opráv v Zmešakolovom dome

Reportáž televízie TVDK o priebehu opráv v Zmeškalovom dome, premiéra 18. marca 2024

Vianočný príhovor 2023

Vianočný príhovor predsedajúceho farára Mgr. Rastislava Stančeka, PhD. v Dolnom Kubíne, nahrané TVDK 2023

Vianočný vinš 2023

Vianočný vinš v podaní brata kostolníka Martina Kaučárika z evanjelického a. v. kostola Vzkriesenia Pána v Dolnom Kubíne.

Zborová kapustnica 2023 a návrat ku zborovému dňu 2023 v TVDK

Spravodajstvo TVDK č. 48/2023 - reportáž o našich podujatiach v TVDK začína od 1m a 2s.

Zborový deň 2023

Tradičný zborový deň nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín, konaný dňa 3. septembra 2023. Autori reportáže: Anna a Norbert Kustrovci.


Dokument o br. farárovi Rastislavovi Stančekovi

Televízia Mesta Dolný Kubín pripravila a odvysielala v premiére dňa 11. 11. 2022 krátky dokument o našom br. farárovi a historikovi Mgr. Rastislavovi Stančekovi, PhD. pri príležitosti jeho opätovného zvolenia v našom dolnokubínskom cirkevnom zbore. 

Aj na ruinách kvitne sad

Ranné zamyslenie br. farára Rastislava Stančeka z produkcie ECAV na Slovensku, uverejnené na Facebooku a YouTube Ecav s vami dňa 11. 11. 2022. Natáčané v susednej Veličnej. 

Láska hľadá

Ranné zamyslenie br. farára Rastislava Stančeka z produkcie ECAV na Slovensku, premiéra na Ecav s vami dňa 8. novembra 2022. Natáčané v susednej Veličnej.


100 listov života ECAV 

Historický vstup Mgr. Rastislava Stančeka, PhD. na slávnostných službách Božích vysielaných RTVS dňa 23. októbra 2022 z Prešova pri príležitosti 100. výročia prvej inštalácie biskupov v ČSR. 

Zborový deň 2022

11. september 2022, Dolný Kubín

kamera, strih a komentár: manželia Kustrovci


Nezabudnutí susedia

9. september 2022, Dolný Kubín

Náš cirkevný zbor sa opäť zapojil do podujatia Nezabudnutí susedia a Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Verejné podujatie pred bývalou synagógou moderoval zborový predsedajúci farár Rastislav Stanček.

vyrobil: TVDK, premiéra september 2022


P. O. Hviezdoslav, 100. výročie úmrtia

hosť: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

premiéra na TVDK: 31. 12. 2021


Posolstvo vianočných oblátok

Reportáž o pečení a roznášaní vianočných oblátok z domácnosti nášho brata kostolníka Martin Kaučárika a jeho mamy Viery. Začiatok je od 2 min. a 12. sek. 

Pripravila TVDK v decembri 2021.


Reportáž o verejnom podujatí pri spomienke na 100 rokov od úmrtia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Reportáž spustíte na: https://www.youtube.com/watch?v=aF04E-6m3jc&list=PLDeOnyHgPfswSodlko3JoMYOTlsywLEBi&index=1


Duchovný význam Vianoc. TV DK  28. 12. 2020

hosť: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

Krátka reportáž o online Službách Božích

Premiéra v TVDK:  30. 11. 2020

Pásmo na Deň matiek z nášho kostola

Premiéra v TVDK: 11. 5. 2020

Opäť v chráme (krátke spravodajstvo)

Premiéra v TVDK:  11. 05. 2020

Príbeh dvoch piesní

Program pri výročí vzniku textu hymny SR.

Premiéra v TVDK: 16. 12. 2019 

Organový koncert pri výročí posvätenia nášho kostola (od 2. min. a 33 sek.)

Premiéra v TV DK: jeseň 2019

Stopy Juraja Tranovského na Orave

Premiéra na TVDK: 22. 11. 2019

Lapače snehu na Cirkevnom dome - od 3m. a 27 s. 

Premiéra na TV DK: 2. 11. 2019

Prvý zborový deň v Dolnom Kubíne

Premiéra na TVDK: september 2019

Kniha Oravy 2018

Na prvom mieste sa umiestnila naša publikácia: Cesty Juraja Tranovského

Premiéra na TVDK: 29. 4. 2019 

Deň Veľkého Bysterca

Program v spolupráci s našim CZ DK.

Premiéra na TVDK: 9. 4. 2019

Udelenie Ceny Mesta Dolný farárovi Rastislavovi Stančekovi TVDK 11. 12. 2018

Posvätenie nášho kostola

Premiéra na TVDK: 3. 12. 2018

Evanjelický kostol v novom šate (TVDK, 2018)

Spoločne putujeme už 500 rokov. CZ ECAV DK 7. 11. 2018

Ocenenie ev. a. v. farára Rastislava Stančeka ministerskou školstva SR. TV DK apríl 2018

500. výročie reformácie v Dolnom Kubíne 2017

Pred rekonštrukciou (TVDK, 18. 8. 2017)

Garáž klub (TVDK, marec 2017)

Predstavenie aktivít 2015

Detský tábor 2013