Reportáže

Duchovný význam Vianoc. TV DK  28. 12. 2020

Služby Božie online. TV DK  30. 11. 2020

Deň matiek. TVDK 11. 5. 2020

Opäť v chráme. TVDK  11. 05. 2020

Príbeh dvoch piesní. TVDK 16. 12. 2019 

Organový koncert pri výročí posvätenia kostola (od 2. min. a 33 sek.), TV DK 2019

Stopy Juraja Tranovského na Orave. TVDK 22. 11. 2019

Lapače snehu na Cirkevnom dome - od 3m. a 27 s. TV DK 2. 11. 2019

Prvý zborový deň v Dolnom Kubíne. TVDK 2019

Kniha Oravy 2018. TVDK 29. 4. 2019 

Deň Veľkého Bysterca. TVDK 9. 4. 2019

Udelenie Ceny Mesta Dolný farárovi Rastislavovi Stančekovi. TVDK 11. 12. 2018

Posvätenie nášho kostola. TVDK 3. 12. 2018

Evanjelický kostol v novom šate (TVDK, 2018)

Spoločne putujeme už 500 rokov. CZ ECAV DK 7. 11. 2018

Ocenenie ev. a. v. farára Rastislava Stančeka ministerskou školstva SR. TV DK apríl 2018

500. výročie reformácie v Dolnom Kubíne 2017

Pred rekonštrukciou (TVDK, 18. 8. 2017)

Garáž klub (TVDK, marec 2017)

Predstavenie aktivít 2015

Detský tábor 2013