Reportáže

P. O. Hviezdoslav, 100. výročie úmrtia

hosť: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

premiéra na TVDK: 31. 12. 2021

Posolstvo vianočných oblátok

Reportáž o pečení a roznášaní vianočných oblátok z domácnosti nášho brata kostolníka Martin Kaučárika a jeho mamy Viery. Začiatok je od 2 min. a 12. sek. 

Pripravila TVDK v decembri 2021.

Reportáž o verejnom podujatí pri spomienke na 100 rokov od úmrtia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Reportáž spustíte na:

https://www.youtube.com/watch?v=aF04E-6m3jc&list=PLDeOnyHgPfswSodlko3JoMYOTlsywLEBi&index=1

Duchovný význam Vianoc. TV DK  28. 12. 2020

hosť: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

Krátka reportáž o online Službách Božích

Premiéra v TVDK:  30. 11. 2020

Pásmo na Deň matiek z nášho kostola

Premiéra v TVDK: 11. 5. 2020

Opäť v chráme (krátke spravodajstvo)

Premiéra v TVDK:  11. 05. 2020

Príbeh dvoch piesní

Program pri výročí vzniku textu hymny SR.

Premiéra v TVDK: 16. 12. 2019 

Organový koncert pri výročí posvätenia nášho kostola (od 2. min. a 33 sek.)

Premiéra v TV DK: jeseň 2019

Stopy Juraja Tranovského na Orave

Premiéra na TVDK: 22. 11. 2019

Lapače snehu na Cirkevnom dome - od 3m. a 27 s. 

Premiéra na TV DK: 2. 11. 2019

Prvý zborový deň v Dolnom Kubíne

Premiéra na TVDK: september 2019

Kniha Oravy 2018

Na prvom mieste sa umiestnila naša publikácia: Cesty Juraja Tranovského

Premiéra na TVDK: 29. 4. 2019 

Deň Veľkého Bysterca

Program v spolupráci s našim CZ DK.

Premiéra na TVDK: 9. 4. 2019

Udelenie Ceny Mesta Dolný farárovi Rastislavovi Stančekovi TVDK 11. 12. 2018

Posvätenie nášho kostola

Premiéra na TVDK: 3. 12. 2018

Evanjelický kostol v novom šate (TVDK, 2018)

Spoločne putujeme už 500 rokov. CZ ECAV DK 7. 11. 2018

Ocenenie ev. a. v. farára Rastislava Stančeka ministerskou školstva SR. TV DK apríl 2018

500. výročie reformácie v Dolnom Kubíne 2017

Pred rekonštrukciou (TVDK, 18. 8. 2017)

Garáž klub (TVDK, marec 2017)

Predstavenie aktivít 2015

Detský tábor 2013