Rekonštrukcia Zmeškalovho domu

Rekonštrukcia Zmeškalovho domu


Reportáž o priebehu opráv v Zmešakolovom dome

Reportáž televízie TVDK o priebehu opráv v Zmeškalovom dome, premiéra 18. marca 2024

Reportáže TV DK (I. časť premiéra 9. 04. 2021; II. časť premiéra 16. 04. 2021)