Kontakt

Telefónne kontakty

Kancelárie farského úradu a správca nehnuteľností počas pracovného času: 043 586 21 18

  • úradné hodiny farského úradu 09:00 hod. do 15:00 hod. 
  • v prípade čiernej farby kovid semaforu pre Dolný Kubín je kancelária fary uzavretá. V tomto prípade je pracovníčka farského úradu dostupná len na mobilnom čísle: 0905 315 674 v prac. dňoch od 12:00 do 15:00 hod.
  • v prípade vybavovania pohrebu telefonujte na: 0917 216 770

Predsedajúci farár: 0918 467 383

Farár pre oblasť Hornej Oravy: 0918 828 306

Farár na kaplánskom mieste: 0917 216 770

Kostolník a údržbár nehnuteľností: 0905 505 603


Mail

ecavdk@gmail.com

faktury.ecavdk@gmail.com (len pre zasielanie faktúr)


Facebook

https://www.facebook.com/ecavdk

filiálka Tvrdošín: https://sk-sk.facebook.com/pages/category/Community/Evanjelick%C3%A1-horn%C3%A1-Orava-1093789380713449/

Adresa 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín

Evanjelický a. v. farský úrad

Hviezdoslavovo námestie 1666/34

026 01 Dolný Kubín


Informácie ku fakturácii

Názov organizácie: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín
(názov možno výnimočne uviesť v skratke: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín)

IČO: 31902502
DIČ: 2020564634

číslo účtu: SK87 7500 0000 0040 2076 9245                                BIC: CEKOSKBX

mail: faktury.ecavdk@gmail.com 


Pôvodný web

https://ecavdk.webnode.sk/ - informácie o projekte Interreg "Spoločne putujeme už 500 rokov".