Oznamy

Spoveď s Večerou Pánovou a Služby Božie v MARCI 2024

3. marec Služby Božie 10:00 hod. (kostol)

6. marec Služby Božie 17:00 hod. (fara)

7. marec Služby Božie 15:00 hod. (CSS Brezovec)

10. marec Služby Božie 10:00 hod. (kostol) 

10. marec Spoveď s Večerou Pánovou 11:10 hod. (kostol)

13. marec Služby Božie 17:00 hod. (fara)

14. marec Služby Božie 15:00 hod. (CSS Brezovec)

17. marec Služby Božie 10:00 hod. (kostol) - pašie na Smrtnú nedeľu

17. marec Spoveď s Večerou Pánovou 11:10 hod. (kostol)

20. marec Služby Božie 10:00 hod. (fara)

21. marec Služby Božie 15:00 hod. (CSS Brezovec)

24. marec Služby Božie 10:00 hod. (kostol)  pašie na Kvetnú nedeľu

24. marec Spoveď s Večerou Pánovou 11:10 hod. (kostol)

27. marec Služby Božie 17:00 hod. (fara)

28. marec Spoveď s Večerou Pánovou 15:00 hod. (CSS Brezovec)

28. marec Spoveď s Večerou Pánovou 17:00 hod. (kostol)

29. marec Spoveď s Večerou Pánovou 08:30 hod. (kostol)

29. marec Služby Božie 10:00 hod. (kostol) - pašie na Veľký piatok

31. marec Služby Božie - Veľkonočná nedeľa 10:00 hod. s vystúpením detí (kostol)

01. apríl Služby Božie - Veľkonočný pondelok 10:00 hod. (kostol)


Pravidelné VM podujatia počas týždňa

Detská besiedka - každá nedeľa o 10:00 hod. na fare (dve skupiny podľa veku)

Biblické vzdelávanie dospelých - muži každá streda na fare o 18:00 hod. / mladšie ženy každý utorok na fare o 18:00 hod. a ženy každú stredu na fare o 18:00 hod.

Stretnutie dorastu a mládeže - podľa rozpisu na fare resp. v Garáž klube

Nácvik Chrámového speváckeho zboru - každý štvrtok na fare o 17:00 hod. a každá nedeľa na fare o 8:30 hod.

Modlitebné spoločenstvo - každá sobota na fare o 18:00 hod.


Január 2024

- nedeľné služby Božie v kostole o 10:00 hod.

- služby Božie v CSS Brezovec každý štvrtok o 15:00 hod. v kaplnke zariadenia

- detská besiedka každú nedeľu na fare o 10:00 hod. pre deti do 11 rokov

- skupinka mladších žien každý utorok na fare o 18:00 hod.

- biblické vzdelávanie žien každú stredu na fare o 18:00 hod.

- biblické vzdelávanie mužov každú stredu na fare o 18:00 hod. (výnimka: 24. 1. - Párnica)

- vyučovanie konfirmandov I. ročník v utorok o 15:00 hod. na fare

- vyučovanie konfirmandov II. ročník vo štvrtok o 15:00 hod. na fare

- aktivity pre dorast a mládež v Garáž klube

- nácvik chrámového spevokolu vo štvrtok o 17:00 hod. na fare a v nedeľu 8:50 hod. na fare

- modlitebné spoločenstvo každú sobotu o 18:00 hod. na fare (výnimka 27. 1. - Leštiny)

- príprava dospelých pred Krstom Svätým resp. konfirmáciou vo štvrtok o 16:00 hod. na fare

- pracovné hodiny farského úradu pre verejnosť počas pracovných dní od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Iné podujatia: 

- 23. 01. o 17:00 hod. na fare Rodičovské stretnutie konfirmandov II. ročníka

- 27. 01. o 18:00 hod. na fare program pre mládencov tzv. Chlapinec pod vedením Garáž klub


Misia v Afrike aj z Dolného Kubína

Zborové presbyterstvo nášho cirkevného zboru vyhlásilo finančnú zbierku na projekt Deti Afriky. Zbierka bude trvať od 21. 1. (info bolo na službách božích) do 11. 2. 2024. Projekt začal realizovať cirkevný zbor SCEAV v Třinci, ktorý rozvinul spoluprácu so SEM. Práve SEM vysiela na misijnú dvojtýždňovú cestu našu spolusestru Mgr. Oľgu Šimekovú. Jej poslaním bude nadviazanie priamych kontaktov s miestnou komunitou, prehĺbenie spolupráce medzi CZ Třinec i SEM a v neposlednom rade transport pomoci pre deti v Tanzánii. Vyzbierané finančné prostriedky prevedieme na účet SEM. Zároveň vás prosíme o modlitebnú podporu celého projektu. Ďakujeme.