Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok (cirkevná daň) je pravidelný ročný príspevok členov ECAV na Slovensku na fungovanie cirkevného zboru a vyšších cirkevno-organizačných jednotiek. Synoda s platnosťou od roku 2021 určila ďalší odvod do ústredia.

Platba v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín pozostáva z dvoch súm. Prvá je cirkevný príspevok na chod nášho cirkevného zboru a druhá je prepočet všetkých odvodov na daný kalendárny rok ponížený % odvodu z prenájmu Cirkevného domu. Druhá platba (8,50€) sa celá odvádza na: Seniorský úrad Liptovsko-oravského seniorátu, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku a Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku. Niektoré rozpisy povinných odvodov uvádzame na tejto stránke.

Výška platby za rok 2021 pre člena Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín (cirkevný príspevok + odvod na rok 2021):

- vek 0 - 11. rokov: 1,-€ + 8,50€ (spolu 9,50€) 

- vek nad 11. rokov: 10,-€ + 8,50€ (spolu 18,50€) 

Informácie o histórii platieb Vášho Cirkevného príspevku  Vám poskytnú pracovníčky farského úradu počas pracovných hodín na tel.: 043 586 21 18. Komunikácia je možná aj prostredníctvom mailu: ecavdk@gmail.com

Odvod môžete realizovať aj prevodom na účet: SK87 7500 0000 0040 2076 9245. V tomto prípade napíšte do správy pre prijímateľa Vaše meno a priezvisko a rok narodenia. Inak platbu nebudeme vedieť identifikovať.