Evanjelické osobnosti

Evanjelické a. v. osobnosti cirkevného zboru Dolný Kubín

advokát, básnik, dramatik, prekladateľ, politik, prekladateľ, cirkevný funkcionár, čestný predseda MS, jeden z hlavných lídrov slovenskej kultúry svojej doby

Dr. Pavol Országh Hviezdoslav

*2.2.1849 Vyšný Kubín - +8.11.1921 Dolný Kubín

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- pamätná lavica v evanjelickom a. v. kostole Vzkriesenia Pána, kde sedával v rokoch 1899-1921

- socha v nadživotnej veľkosti pri kostole Vzkriesenia Pána

- reliéf na dome na námestí P.O. Hviezdoslava, v ktorom býval

- Literárna expozícia Oravského múzea

- hrob s náhrobkom na cintoríne v Dolnom Kubíne

evanjelický kňaz. biskup, redaktor, spisovateľ, publicista, politik, obhajca slovenských národných záujmov, pričinil sa o vznik spolku Tranoscius, predseda MS, signatár Martinskej deklarácie

Dr. Juraj (Jur) Janoška

*25.12.1856 Dolný Kubín - +27.1.1930 Liptovský Mikuláš

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- pamätník v Parku dejateľov pri evanjelickom kostole Vzkriesenia Pána

básnik, prozaik, dramatik, autor textu hymny SR, prenasledovaný honvédmi

Janko Vlastimil Matúška

10.1.1821 Dolný Kubín - +11.1.1877 Dolný Kubín

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- pamätník pred ZŠ J. Matúšku 

- pamätná tabuľa blízko miesta, kde stál rodný dom JVM

- hrob s náhrobkom na cintoríne v Dolnom Kubíne

evanjelický kňaz, spoluzakladateľ slov. spolku Tatrín, prvý predseda spolku Oravského evanjelického a. v. učiteľského bratstva, publicista, pracovník súdu

Juraj Matúška

*14.11.1809 Dolný Kubín - +24.2.1898 Liptovský Mikuláš

Pamiatky v Istebnom:

- pamätná tabuľa na drevenej fare

evanjelický kňaz, senior, obhajca slovenských národných záujmov, signatár Mamoranda národa slovenského, spoluzakladateľ MS, podporovateľ slov. gymnázií, spisovateľ, publicista

Samuel Novák

*16.5.1816 Liptovský Trnovec - +3.1.1895 Dolný Kubín

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- pamätná tabuľa na fare

- hrob na cintoríne v Dolnom Kubíne

evanjelický kňaz, biskup, spisovateľ, prekladateľ, prenasledovaný pre náboženské presvedčenie

Juraj Ambrozi

*18.4.1694 Dolný Kubín - +5.7.1746 Štítnik

evanjelický pedagóg, národno-kultúrny pracovník, genealóg, zakladajúci člen MS, organizátor ochotníckeho divadla v Dolnom Kubíne

Adolf Medzihradský

*2.4.1835 Leštiny - +13.12.1919 Dolný Kubín

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- hrob na cintoríne v Dolnom Kubíne - mestská časť Medzihradné

lekár, hlavný lekár Oravskej stolice, spisovateľ, publicista, osvetový pracovník, maliar

Dr. Baltazár Demian

*16.5. 1803 Liptovský Hrádok - +28.11. 1851 Dolný Kubín

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- hrob na cintoríne v Dolnom Kubíne

- autorský obraz Pána Ježiša Krista na fare

evanjelický pedagóg, dlhoročný knihovník Čaplovičovej knižnice a jej obhajca, spisovateľ, básnik, spoluzakladateľ spolku Oravského evanjelického a. v. učiteľského bratstva, spoluzakladateľ MS

Leopold Bruck

*15.11. Žaškov - +18.4. 1866 Dolný Kubín

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- hrob na cintoríne v Dolnom Kubíne

podžupan Oravy, oravský vyslanec Uhorského snemu, donor prestavby dobového evanjelického a. v. kostola - terajšieho rímskokatolíckeho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne

Jób I. Zmeškal

1552 - 1632

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- epitaf v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne, kde je aj pochovaný

advokát, redaktor, etnograf, vydavateľ, režisér, popredná osobnosť v oblasti divadelníctva a folkloristiky, prekladateľ, hlavný organizátor Slovenského spevokolu, organizátor kultúrneho života

Andrej Halaša

*17.9.1852 Dolný Kubín - Záskalie - +4.4.1913 Martin

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- pamätník v Parku dejateľov pri evanjelickom kostole Vzkriesenia Pána

evanjelický kňaz, člen štúrovského hnutia, člen spolku Tatrín, o.i. vychovávateľ v Oravskom Podzámku

Ján Vedoslav Bysterský

*24.6.1814 - +30.4.1871 Jánošík

právnik, sudca, genealóg, spisovateľ, historik, o.i. funkcionár Oravskej stolice

Daniel Sontág

*Daniel Sontág 3.1.1809 Dolný Kubín - +4.4.1867 Trnava

lekár, zakladateľ Nového Smokovca, priekopník klimatickej liečby, redaktor, publicista, vydavateľ, aktívny propagátor vysokohorskej turistiky

Dr. Mikuláš Sontág

*11.8.1843 Dolný Kubín - +2.12.1899 Nový Smokovec

muzikológ, hudobný a operný kritik, spoluzakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej kritiky a publicistiky, prenasledovaný a väznený gestapom

Ivan Ballo

*7.4.1909 Dolný Kubín - +23.4.1977, pochovaný v Dolnom Kubíne

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- pamätník v Parku dejateľov pri evanjelickom kostole Vzkriesenia Pána

- pomenovanie ZUŠ I. Ballu

- - hrob na cintoríne v Dolnom Kubíne

Evanjelické a. v. osobnosti pôvodne samostatných evanjelických farností v terajšej územnej správe cirkevného zboru Dolný Kubín

uhorský gróf a magnát, palatín, župan Oravy, líder zákonodárneho procesu vzniku samostatnej správy Evanjelickej a. v cirkvi, mecén vzdelanosti a umenia

Juraj Turzo

*2.9.1567 Lietavský Hrad - +24.12.1616 Bytča (telesné pozostatky prenesené do hradnej - pôvodne evanjelickej kaplnky na Oravskom hrade)

Pamiatky v Dolnom Kubíne:

- reliéf na Pamätníku 500 výročia reformácie pri evanjelickom kostole Vzkriesenia Pána

Pamiatky na Oravskom hrade

- epitaf v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne, kde je aj pochovaný

Pamiatky na Orave

- Turzov náhrobok na Oravskom hrade

- osobné pohrebné textílie vystavené na Oravskom hrade

- posmrtný obraz na Oravskom hrade, 

- etc.

evanjelický kňaz, hymnista, náboženský exulant, spisovateľ, autor najvýznamnejšieho duchovného spevníka Cithara Sanctorum, o.i. farár na Oravskom hrade

Juraj Tranovský

*27.3.1592 Cieszyn - +29.5.1637 Liptovský Mikuláš

Pamiatky na Orave:

- pamätná tabuľa na Oravskom hrade

- Odarum sacrarum sive hymnorum (1629)  v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne

- kniha Cesty Juraja Tranovského vydaná cirkevným zborom ECAV Dolný Kubín v rámci projektu Interreg PL-SK

evanjelický kňaz, senior, spisovateľ

Ján Plech

*11.5.1795 Zemianska Dedina (Nižná) - *17.3.1874 Sučany