webové linky ECAV

webové odkazy na vyššie cirkevno-organizačné jednotky ECAV

kontakt na seniorský úrad a cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu

https://www.ecav.sk/vychodny-distrikt/liptovsko-oravsky-seniorat

oficiálny web a FB Liptovsko-oravského seniorátu

https://www.ecavlos.sk/

https://www.facebook.com/ecavlos/ 

oficiálny web Východného dištriktu ECAV na Slovensku

www.vdecav.sk

oficiálny web ECAV na Slovensku

https://www.ecav.sk/