Konfirmandi po stopách histórie X/2022

Konfirmandi po stopách histórie X/2022

Dolný Kubín, 25. 10. 2022 Spoznávanie osobností

Jedna zo skupín konfirmandov spoznávala evanjelické dolnokubínske osobnosti, ktorých hroby sa nachádzajú na historickom cintoríne: P. O. Hviezdoslava, J. Matúšku, Samuela Nováka, Leopolda Brucka, Baltazára Demiana, P. Cancriniho, Jána Bezeka a iných. Pri príležitosti Pamiatky zosnulých zapálili sviečky - symbol večného života, ktorý máme v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Brat farár Stanček každú osobnosť predstavil a prezradil rôzne zaujímavosti. Pri hrobe P. O. Hviezdoslava prečítal z jeho tvorby Blízko si, Pane! a vysvetlil zmysel veršov.

Dolný Kubín, 26. 10. 2022 Spoznávanie osobností

Blízko si Pane!... Na palube dav pútnictva sa baví; rackom hádžu krm, prepuknú v smiech, jak vše za ním sádžu po prúdoch kotrmelce. - Vo mne zvládlo len ticho sviatočné; sám cez zrkadlo kol oceánu honím palné zraky -Po chvíli začli sťahovať sa mraky. Tvár slnka zhasla skoro v nepresažnom ich temnú; víchor snietkou ohnul sťažňom, a loď už ťažko, tackave sa brodí...Pútnici zmizli. Len sám v okraj lodi opretý meškám, sám so svojím žitím -Nie! Z duše znie hlas ponad vlnobitím: Žes´ blízko, Pane, vidím, slyším, cítim...- úryvok z básne P. O. Hviezdoslava "Blízko si Pane!" opäť zaznel počas návštevy historického cintorína v Dolnom Kubíne ďalšou skupinkou konfirmandov.