Služby Božie

Nedeľné služby Božie v Dolnom Kubíne

v kostole o 10:00 hod. 

Služby Božie sú vysielané na programe TVDK, alebo na www.tvdk.sk (kliknúť "živé vysielanie") 

Predchádzajúce opatrenia: Od 25. 12. 2021 do 11. 01. 2022 len OP, počet zúčastnených 1 osoba/25m2; Od 12. 01. 2022 do 26. 02. 2022 len OP, počet zúčastnených: 25% miest na sedenie (140 osôb) neočkované deti (12 r. a 2 m. sa pokladajú za OP); Od 26. 02. 2022 zrušené režimy, od 26. 02. 2022 do 25. 03. 2022 max. kapacita 500 osôb., do 20. 04. 2022 povinnosť nosenia respirátora.


Filiálka Tvrdošín

Evanjelický dom nájdete na Hviezdoslavovej ulici č. 120. v Tvrdošíne (Trojičné námestie od kruhovej križovatky)
Bližšie informácie Vám poskytne farárka pre oblasť hornej Oravy (pozri Kontakt).

nedeľa o 9:30 hod. služby Božie

informácie na Facebooku: Evanjelická horná Orava


Centrum sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne

Pravidelné služby Božie sú každý štvrtok o 15:00 hod. v kaplnke zariadenia CSS Brezovec na ul. M. Hattalu 2161.
Aktuálny stav: bez karantény od 28. 03. 2022, pre návštevy povinný respirátor

Konanie služieb Božích bolo vedením CSS pozastavené od  23. 11. 2021 a obnovené od 14. 12. 2021, pozastavené od 19. 01. 2022 a obnovené 26. 01. 2022, pozastavené od 10. 02. 2022 a obnovené 01. 03. 2022, pozastavené od 09. 03. 2022 a obnovené 28. 03. 2022

17. 04. 2022 Dolný Kubín / Havran E. A. Poe a víťazstvo Pána Ježiša / 1. slávnosť veľkonočná / liturg: Mgr. Erika Stančeková / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / organ: Rastislav Samuel Stanček

15. 04. 2022 Dolný Kubín / Ako Pilát v kréde / Veľký Piatok / liturg a kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / čitatelia pašií: Mgr. Erika Stančeková, Jana Tonková, Mgr. Miroslav Čulák, organ: Mgr. Matej Bartoš, PhD.


Archív služieb Božích a kázní 2021

24. 12. 2021 Dolný Kubín / Štedrovečerný príhovor / Mgr. Rastislav Stanček, PhD., husle: Jana Forgáčová

30. 05. 2021 Dolný Kubín / Žeravý uhlík / Svätá Trojica / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková  

23. 05. 2021 Dolný Kubín / Ukradnutá cirkev / 1. slávnosť svätodušná / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková 

16. 05. 2021 Dolný Kubín / Odvaha na povel / nedeľa po Vstúpení / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková

13. 05. 2021 Dolný Kubín / Vstúpenie Krista Pána / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: ThLic. Jana Pabáková, PhD.

02. 05. 2021 Dolný Kubín / O spievajúcej kvetine / 4. nedeľa po Veľkej noci /  liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček

25. 04. 2021 Dolný Kubín / No Future... (?) / 3. nedeľa po Veľkej noci / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková

18. 04. 2021 Dolný Kubín / Lev, či ovca? / 2. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

11. 04. 2021 Dolný Kubín / Tomášova viera / 1. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

05. 04. 2021 Dolný Kubín / Chrbtom k zúfalstvu / 2. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

04. 04. 2021 Dolný Kubín / Čo odpovieš synovi? / 1. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, liturg: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

02. 04. 2021 Dolný Kubín / Výkupné / Veľký piatok / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., čítanie pašií: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

28. 03. 2021 Dolný Kubín / Pozorovateľ, alebo zúčastnený? / Kvetná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

21. 03. 2021 Dolný Kubín / Božia spravodlivosť / Smrtná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.,  organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 03. 2021 Dolný Kubín / Chlieb a hry / 4. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 03. 2021 Dolný Kubín / 3. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

28. 02. 2021 Dolný Kubín / Reminiscenčná terapie / 2. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková  / premiéra na TVDK   

21. 02. 2021 Dolný Kubín / 1. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 02. 2021 Dolný Kubín / Láska...?! / Predpôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 02. 2021 Dolný Kubín / Hladomor / nedeľa po Deviatniku / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

31. 01. 2021 Dolný Kubín / Zapoj sa do Božieho diela / nedeľa Deviatnik / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

24. 01. 2021 Dolný Kubín / V stotníkovej koži / 3. nedeľa po zjavení / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / vysielané online na TVDK

17. 01. 2021 Dolný Kubín / Komu slúžiš? / 2. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / premiéra na TVDK

10. 01. 2021 Dolný Kubín / 1. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

06. 01. 2021 Dolný Kubín / Zjavenie Krista Pána Mudrcom (kázeň) / kazateľ: ThLic. Jana Pabáková, PhD. / vysielané online na TVDK

03. 01. 2021 Dolný Kubín / Nedeľa po Novom roku (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

01. 01. 2021 Dolný Kubín / Nový rok 2021 (kázeň) / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / vysielané online na TVDK