Služby Božie


Nedeľné služby Božie v Dolnom Kubíne

v kostole Vzkriesenia Pána o 10:00 hod. každú nedeľu

Služby Božie sú vysielané na programe TVDK, alebo na www.tvdk.sk (kliknúť "živé vysielanie") 

Niektoré záznamy nájdete v menu Služby Božie archív  v podstránkach zoradených podľa rokov.


Nedeľné služby Božie v Tvrdošíne

v Evanjelickom dome o 09:30 hod.

Hviezdoslavova ulica č. 120, Tvrdošín (vstup od strany Trojičného námestia)

Večerné pôstne služby Božie v Dolnom Kubíne

na fare o 17:00 hod. v stredu počas pôstu

Hviezdoslavovo námestie 34, Dolný Kubín


Stredtýždňové služby Božie v Dolnom Kubíne

v Centre sociálnych služieb Brezovec o 15:00 hod. každý štvrtok

 kaplnka zariadenia CSS Brezovec, ul. M. Hattalu 2161, Dolný KubínStredtýždňové služby Božie v Novoti

v Centre sociálnych služieb Studienka, raz za mesiac

kaplnka zariadenia CSS Studienka, Novoť č. 976, bližšie informácie o termínoch a čase poskytne zborová farárka pre oblasť Hornej Oravy


Spoveď s Večerou Pánovou

Chrám Boží Dolný Kubín:

19. 03. Štvrtá pôstna nedeľa po službách Božích

26. 03. Smrtná nedeľa po službách Božích

02. 04. Kvetná nedeľa po službách Božích

06. 04. Zelený štvrtok o 17:00 hod.

07. 04. Veľký Piatok o 08:30 hod.

CSS Brezovec:

06. 04. Zelený štvrtok o 15:00 hod.


02. 05. 2021 Dolný Kubín / O spievajúcej kvetine / 4. nedeľa po Veľkej noci /  liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček

25. 04. 2021 Dolný Kubín / No Future... (?) / 3. nedeľa po Veľkej noci / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková

18. 04. 2021 Dolný Kubín / Lev, či ovca? / 2. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

11. 04. 2021 Dolný Kubín / Tomášova viera / 1. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

05. 04. 2021 Dolný Kubín / Chrbtom k zúfalstvu / 2. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

04. 04. 2021 Dolný Kubín / Čo odpovieš synovi? / 1. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, liturg: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

02. 04. 2021 Dolný Kubín / Výkupné / Veľký piatok / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., čítanie pašií: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

28. 03. 2021 Dolný Kubín / Pozorovateľ, alebo zúčastnený? / Kvetná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

21. 03. 2021 Dolný Kubín / Božia spravodlivosť / Smrtná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.,  organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 03. 2021 Dolný Kubín / Chlieb a hry / 4. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 03. 2021 Dolný Kubín / 3. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

28. 02. 2021 Dolný Kubín / Reminiscenčná terapie / 2. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková  / premiéra na TVDK   

21. 02. 2021 Dolný Kubín / 1. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 02. 2021 Dolný Kubín / Láska...?! / Predpôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 02. 2021 Dolný Kubín / Hladomor / nedeľa po Deviatniku / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

31. 01. 2021 Dolný Kubín / Zapoj sa do Božieho diela / nedeľa Deviatnik / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

24. 01. 2021 Dolný Kubín / V stotníkovej koži / 3. nedeľa po zjavení / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / vysielané online na TVDK

17. 01. 2021 Dolný Kubín / Komu slúžiš? / 2. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / premiéra na TVDK

10. 01. 2021 Dolný Kubín / 1. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

06. 01. 2021 Dolný Kubín / Zjavenie Krista Pána Mudrcom (kázeň) / kazateľ: ThLic. Jana Pabáková, PhD. / vysielané online na TVDK

03. 01. 2021 Dolný Kubín / Nedeľa po Novom roku (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

01. 01. 2021 Dolný Kubín / Nový rok 2021 (kázeň) / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / vysielané online na TVDK