Služby Božie


Nedeľné služby Božie v Dolnom Kubíne

v Kostole Vzkriesenia Pána o 10:00 hod.

Hviezdoslavovo námestie 11

TV prenos: Služby Božie sú vysielané online na www.tvdk.sk (kliknúť "živé vysielanie") 

alebo TV stanica Dolný Kubín v rámci Slovenska na MAGIO TV a v rámci Oravy na UPC a DSiData


Nedeľné služby Božie v Tvrdošíne

v Evanjelickom dome o 09:30 hod.

Hviezdoslavova ulica č. 120, Tvrdošín (vstup od strany Trojičného námestia)

Večerné pôstne / adventné služby Božie v Dolnom Kubíne

na evanjelickej a. v. fare o 17:00 hod. v stredu počas pôstneho a adventného obdobia

Hviezdoslavovo námestie 34, Dolný Kubín


Stredtýždňové služby Božie v Dolnom Kubíne

v Centre sociálnych služieb Brezovec o 15:00 hod. každý štvrtok

 kaplnka zariadenia CSS Brezovec, ul. M. Hattalu 2161, Dolný KubínStredtýždňové služby Božie v Novoti

v Centre sociálnych služieb Studienka, raz za mesiac

kaplnka zariadenia CSS Studienka, Novoť č. 976, bližšie informácie o termínoch a čase poskytne zborová farárka pre oblasť Hornej Oravy


28. 02. 2021 Dolný Kubín / Reminiscenčná terapie / 2. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková  / premiéra na TVDK   

21. 02. 2021 Dolný Kubín / 1. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 02. 2021 Dolný Kubín / Láska...?! / Predpôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 02. 2021 Dolný Kubín / Hladomor / nedeľa po Deviatniku / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

31. 01. 2021 Dolný Kubín / Zapoj sa do Božieho diela / nedeľa Deviatnik / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

24. 01. 2021 Dolný Kubín / V stotníkovej koži / 3. nedeľa po zjavení / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / vysielané online na TVDK

17. 01. 2021 Dolný Kubín / Komu slúžiš? / 2. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / premiéra na TVDK

10. 01. 2021 Dolný Kubín / 1. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

06. 01. 2021 Dolný Kubín / Zjavenie Krista Pána Mudrcom (kázeň) / kazateľ: ThLic. Jana Pabáková, PhD. / vysielané online na TVDK

03. 01. 2021 Dolný Kubín / Nedeľa po Novom roku (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

01. 01. 2021 Dolný Kubín / Nový rok 2021 (kázeň) / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / vysielané online na TVDK

Modlitby

V našom cirkevnom zbore fungujú modlitebné skupinky, ktoré spolupracujú s MoS ECAV na Slovensku.

Aktivity: 

- Modlitebné spoločenstvo v sobotu o 18:00 hod. na fare

- spoločné nedeľné modlitby v CSS Brezovec


Vaše podnety:

Pri vstupe do kostola (vstupná chodba) je umiestnená sklenená nádoba, do ktorej môžete vložiť Vaše podnety k modlitbám.