Služby Božie

Nedeľné služby Božie v Dolnom Kubíne

Na základe nariadení sú Služby Božie od 12. 01. 2022 v režime OP, počet miest je redukovaný na 25%.

Neočkované deti do veku 12 rokov a 2 mesiacov sa pokladajú za OP.

Služby Božie sú vysielané na programe TVDK, alebo na www.tvdk.sk (kliknúť "živé vysielanie") 

nedeľa o 10:00 hod. služby BožieFiliálka Tvrdošín

Evanjelický dom nájdete na Hviezdoslavovej ulici č. 120. v Tvrdošíne (Trojičné námestie od kruhovej križovatky)
Bližšie informácie Vám poskytne farárka pre oblasť hornej Oravy (pozri Kontakt).

nedeľa o 9:30 hod. služby Božie

informácie na Facebooku: Evanjelická horná Orava


Centrum sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne

Pravidelné služby Božie sú každý štvrtok o 15:00 hod. v kaplnke zariadenia CSS Brezovec na ul. M. Hattalu 2161.
Konanie služieb Božích bolo nariadením pozastavené od  23. 11. 2021 a obnovené od 14. 12. 2021.
Konanie služieb Božích bolo nariadením opäť pozastavené od 19. 01. 2022.

Archív služieb Božích a kázní 2021

24. 12. 2021 Dolný Kubín / Štedrovečerný príhovor / Mgr. Rastislav Stanček, PhD., husle: Jana Forgáčová

30. 05. 2021 Dolný Kubín / Žeravý uhlík / Svätá Trojica / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková  

23. 05. 2021 Dolný Kubín / Ukradnutá cirkev / 1. slávnosť svätodušná / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková 

16. 05. 2021 Dolný Kubín / Odvaha na povel / nedeľa po Vstúpení / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková

13. 05. 2021 Dolný Kubín / Vstúpenie Krista Pána / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: ThLic. Jana Pabáková, PhD.

02. 05. 2021 Dolný Kubín / O spievajúcej kvetine / 4. nedeľa po Veľkej noci /  liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček

25. 04. 2021 Dolný Kubín / No Future... (?) / 3. nedeľa po Veľkej noci / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková

18. 04. 2021 Dolný Kubín / Lev, či ovca? / 2. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

11. 04. 2021 Dolný Kubín / Tomášova viera / 1. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

05. 04. 2021 Dolný Kubín / Chrbtom k zúfalstvu / 2. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

04. 04. 2021 Dolný Kubín / Čo odpovieš synovi? / 1. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, liturg: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

02. 04. 2021 Dolný Kubín / Výkupné / Veľký piatok / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., čítanie pašií: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

28. 03. 2021 Dolný Kubín / Pozorovateľ, alebo zúčastnený? / Kvetná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

21. 03. 2021 Dolný Kubín / Božia spravodlivosť / Smrtná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.,  organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 03. 2021 Dolný Kubín / Chlieb a hry / 4. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 03. 2021 Dolný Kubín / 3. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

28. 02. 2021 Dolný Kubín / Reminiscenčná terapie / 2. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková  / premiéra na TVDK   

21. 02. 2021 Dolný Kubín / 1. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 02. 2021 Dolný Kubín / Láska...?! / Predpôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 02. 2021 Dolný Kubín / Hladomor / nedeľa po Deviatniku / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

31. 01. 2021 Dolný Kubín / Zapoj sa do Božieho diela / nedeľa Deviatnik / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK

24. 01. 2021 Dolný Kubín / V stotníkovej koži / 3. nedeľa po zjavení / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ a spev: Andrea Majchráková, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / vysielané online na TVDK

17. 01. 2021 Dolný Kubín / Komu slúžiš? / 2. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / premiéra na TVDK

10. 01. 2021 Dolný Kubín / 1. nedeľa po zjavení (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

06. 01. 2021 Dolný Kubín / Zjavenie Krista Pána Mudrcom (kázeň) / kazateľ: ThLic. Jana Pabáková, PhD. / vysielané online na TVDK

03. 01. 2021 Dolný Kubín / Nedeľa po Novom roku (kázeň) / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková / vysielané online na TVDK

01. 01. 2021 Dolný Kubín / Nový rok 2021 (kázeň) / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / vysielané online na TVDK