Personálne obsadenie

Predsedníctvo / štatutárny zástupcovia

Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

predsedajúci zborový ev. a. v. farár

Ing. Zuzana Kubačková, PhD.

zborová dozorkyňa

Ďalší farári Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín

Mgr. Erika Stančeková

námestná ev. a. v. farárka na kaplánskom mieste

ThLic. Jana Pabáková, PhD.

zborová ev. a. v. farárka pre oblasť hornej Oravy


Zástupcovia zborovej dozorkyne

Pelachová Mária

zástupkyňa zborovej dozorkyne

Gašparík Miroslav

zborový kurátor

Hlušáková Helena

kurátorka vo filiálke Tvrdošín

Zboroví presbyteri a ich ďalšie funkcie

Bencúr Ján (správca el. sietí, člen stavebného výboru)

PhDr. Beňušová Elena

Mgr. et Bc. Biňasová Lenka (vedúca detskej besiedky)

Forgáčová Jana (pracovníčka detskej besiedky)

Haluška Vladimír - Bysterský (člen stavebného výboru)

Haluška Vladimír - Včelár (člen stavebného výboru)

Hanušniak Miroslav (catering)

Hrčová Danka

Chmara Ján (člen stavebného výboru)

Kaučárik Martin (údržbár, kostolník)

Kustrová Anna (administratívna pracovníčka, správa nájmov)

Ing. Ranostaj Ján (člen stavebného výboru)

MUDr. Rašková Adriana

Urban Vladimír (presbyter, člen stavebného výboru)


Detská besiedka

Mgr. et Bc. Lenka Biňasová

vedúca


Jana Forgáčová

Alena Kováčiková

Ing. Daniela Kratochvílová


Mgr. Ľudmila Mäsiarová


Mgr. Oľga ŠimekováMgr. Ivana Škulecová, PhD.

Hospodársky úsek

Ing. Kováčik Ján (predseda hospodárskeho výboru),  Matúšková Alena (účtovníčka, člen hospodárskeho výboru), Škrabáková Viera (pokladníčka, člen hospodárskeho výboru), Dubovská Ivana (mzdy, administratíva), Kustrová Anna (nájom, administratíva)