Detské okienko

Detské okienko

NOVINKA: pozývame vás na tradičnú detské besiedky na faru. Stretneme sa osobne :-) Kedy? Od nedele 06. júna o 10:00 hodine.

Počas obmedzení sme pre vás natáčali a vysielali videá na stanici TVDK (aj www.tvdk.sk) každú nedeľu po skončení služieb Božích. Archív nájdete na YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCX76MRzkZJqCMgY6CdiaaGg), alebo na tejto stránke, či Facebook-u Evanjelický Kubín. I touto formou sme vám prinášali obľúbené piesne, príbehy Emy a Jakuba, biblické príbehy a modlitby.

Stretnutie detí prebieha na fare každú nedeľu od 10:00 hod. s programom určeným pre dve vekové kategórie - deti do 6 rokov a žiaci od 7 do 11 rokov.

Vyučujúce detskej besiedky pracujú ako dobrovoľníčky. Deti oboznamujú s biblickými príbehmi a pestujú zručnosti uplatňovať ich význam v živote. Stretnutia sú obohatené o spievanie detských piesní a rôznorodé tvorivé dielne. 

16. 05. 2021 / Dvaja stavitelia / príbeh: Alena Kováčiková, bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

09. 05. 2021 / Štvoraká pôda / príbeh: Alena Kováčiková, bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, klávesy: Ing. Roman Klien

02. 05. 2021 / Učeník Peter /  príbeh: Michal Ondrejka / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

25. 04. 2021 / Mária Magdaléna / príbeh: Ing. Daniela Kratochvílová / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

18. 04. 2021 / Učeník Tomáš / bábky, spev, gitara a lekcia: rodina Šimeková / lekcia: RNDr. Ján Bencúr

11. 04. 2021 / Emauskí učeníci / bábky, spev, gitara a lekcia: rodina Šimeková 

04. 04. 2021 / Rozhodnutie / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, príbeh: Mgr. et Bc. Lenka Biňasová

28. 03. 2021 / Modlitba / príbeh: Ing. Daniela Kratochvílová / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková 

21. 03. 2021 / Služba / príbeh: Michal Ondrejka / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

14. 03. 2021 / Beznádej a nádej / Bábky, príbeh, spev a gitara: rodina Šimeková

07. 03. 2021 / Vďačnosť / Bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, Príbeh: Jana Forgáčová 

28. 02. 2021 / Namrzenie alebo radosť / Bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, Príbeh: Mgr. et Bc. Lenka Biňasová


Staršie videá nájdete v podkategórii Archív detskej besiedky.