Detské okienko

Detské okienko

Srdečne ťa privítame na Detskej besiedke. Čakajú na teba kamaráti, piesne, príbehy z Biblie, aktivity a tvorivé dielne. Na stretnutie sa tešia milé animátorky. Po spoločnom úvode sa rozdelíte do dvoch skupín podľa veku - deti do 6 rokov a žiaci od 7 do 11 rokov.

Detská besiedka začína o 10:00 hod. na evanjelickej a. v. fare (aj počas letných prázdnin). 16. 05. 2021 / Dvaja stavitelia / príbeh: Alena Kováčiková, bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

09. 05. 2021 / Štvoraká pôda / príbeh: Alena Kováčiková, bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, klávesy: Ing. Roman Klien

02. 05. 2021 / Učeník Peter /  príbeh: Michal Ondrejka / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

25. 04. 2021 / Mária Magdaléna / príbeh: Ing. Daniela Kratochvílová / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

18. 04. 2021 / Učeník Tomáš / bábky, spev, gitara a lekcia: rodina Šimeková / lekcia: RNDr. Ján Bencúr

11. 04. 2021 / Emauskí učeníci / bábky, spev, gitara a lekcia: rodina Šimeková 

04. 04. 2021 / Rozhodnutie / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, príbeh: Mgr. et Bc. Lenka Biňasová

28. 03. 2021 / Modlitba / príbeh: Ing. Daniela Kratochvílová / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková 

21. 03. 2021 / Služba / príbeh: Michal Ondrejka / bábky, spev a gitara: rodina Šimeková

14. 03. 2021 / Beznádej a nádej / Bábky, príbeh, spev a gitara: rodina Šimeková

07. 03. 2021 / Vďačnosť / Bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, Príbeh: Jana Forgáčová 

28. 02. 2021 / Namrzenie alebo radosť / Bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, Príbeh: Mgr. et Bc. Lenka Biňasová