Cieszyn 2. 11. 2022

Cieszyn

slávnostné ukončenie opráv Ježišovho kostola a poďakovanie za úrody zeme

 2. október 2022