Úradné hodiny

Úradné hodiny

Evanjelický a. v. farský úrad Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 34

Pondelok

Utorok 

Streda

Štvrtok

Piatok

8:00 - 13:00 / 13:20 - 16:00 hod.

9:00 - 13:00 / 13:20 - 16:00 hod.

9:00 - 13:00 / 13:20 - 16:00 hod.

9:00 - 13:00 / 13:20 - 16:00 hod.

9:00 - 13:00 / 13:20 - 15:00 hod.