Vyučovanie náboženskej výchovy

Školský rok 2023/2024 - vyučujúci a počet hodín/týždeň

ZŠ J. Matúšku, D. Kubín:       Mgr. Erika Stančeková, 1. r., 4. r., 6. r., 8. r., 4 hodiny

                                                Mgr. Katarína Kutlíková, 2. r., 3.r., 2 hodiny

                                                Mgr. Viera Šimová Šoltés, 3.r., 5. r., 7. r., 9. r., 4 hodiny

ZŠ M. Kukučína, D. Kubín:     Mgr. Ján Gallo, 1. - 9. r., 8 hodín

ZŠ P. Škrabáka, D. Kubín:     Mgr. Vladimír Kunovský, 1. - 9. r., 3 hodiny

ZŠ Jánoš, D. Kubín:               Mgr. Marta Chlpíková, 1. - 4. r., 1 hodina

ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín:      ThLic. Jana Pabáková, PhD., 9. r.,, 1 hodina

ZŠ Vasiľov:                            ThLic. Jana Pabáková, PhD., 3. r.,, 1 hodina

ZŠ Bobrov:                            ThLic. Jana Pabáková, PhD., 4. r.,, 1 hodina

Gymnázium POH D. Kubín:  Mgr. Michal Janiga, Prima - Sexta, I. + II. ročník, 4 hodiny

OA D. Kubín:                         Mgr. Vladimír Kunovský, I. + II. ročník, 1 hodina

SOŠP, D. Kubín:                    Mgr. Vladimír Kunovský, I. + II. ročník, 1 hodina

SPŠ IT IG, Tvrdošín:              ThLic. Jana PAbáková, PhD., I. + II. ročník, 1 hodina