Archiv neviditelny

Archiv neviditelny

Vložte svoj text

Budeme radi, ak nás podporíte finančným darom, ktorý slúži na chod a činnosti nášho cirkevného zboru. Aj počas lockdownu sme museli uhrádzať bežné náklady spojené s energiami, daňami, vodným a stočným, opravami, mzdami, chodom kancelárie, PHM, ... Vnútromisijná činnosť je v zásade v našich objektoch, ktoré je nutné udržiavať. V tejto oblasti dotujeme aj misijné centrum v Tvrdošíne, ktoré je ústredím celej diaspory evanjelikov a. v.  okresov Tvrdošín a Námestovo. Okrem toho myslíme na vonkajšiu misiu a rôzne zbierky pre núdznych. Zároveň postupne opravujeme nebytové priestory v Cirkevnom zbore, ktoré si vyžadujú po mnohých desaťročiach generálne opravy.