430* Juraj Tranovský

430* Juraj Tranovský

Výročie narodenia významného evanjelického a. v. farára, hymnistu a teológa Juraja Tranovského (1592 - 1637)


15. 05. 2022 Podujatie Spievame spolu v nedeľu Cantate - prednáška Mgr. Rastislava Stančeka, PhD. o živote a diele Juraja Tranovského s názvom Coronis ad posteritatem, spoločné spievanie piesní, vystúpenie hudobných telies a speváckych zborov.

08. 04. 2022 Videopozvánka na výstavu ku 430. výročiu narodenia Juraja Tranovského do kostola a repríza dokumentárneho filmu (od 08. 04. do 14. 04. vo vysielacích časoch na TVDK). Námet a scenár: Rastislav Stanček, kamera, strih: Jakub Krška


29. 03. 2022 o 12:33 hod. Duchovný dokument o živote a diele Juraja Tranovského na programe STV 2. V tomto dokumente účinkuje predsedajúci dolnokubínsky farár a historik Mgr. Rastislav Stanček. PhD.


03. 04. 2022 Otvorenie výstavy (sedem panelov) Juraj Tranovský v dolnokubínskom kostole


CESTY JURAJA TRANOVSKÉHO

ŚLADAMI JERZEGO TRZANOWSKIEGO

V júni 2018 vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín dvojjazyčnú publikáciu o živote exulanta, teológa, hymnistu a evanjelického a. v. farára Juraja Tranovského Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego. Juraj Tranovský je známy najmä vďaka jeho dielu Cithara sanctorum, ktoré je do súčasnosti  významné z pohľadu hudobnej vedy, histórie, teológie, lingvistiky, bibliografie a ECAV. Žiaľ počet dostupných prác, ktoré dokumentujú jeho životnú púť v kontexte doby, je veľmi málo. Pre spoznanie tejto významnej osobnosti aj našich dejín, sme preto pripravili výnimočnú publikáciu. Vyhotovenie a tlač celého nákladu bolo financované z programu Interreg PL - SK, projektu: Spoločne putujeme už 500 rokov. Dvojjazyčný text v slovenčine a poľštine je doplnený mnohými fotografiami dobových dokumentov a historických stavieb. Publikácia obsahuje tri kapitoly, ktorých autormi sú: Matúš Chren: Po cestách histórie s. 16-35, Marcin Gabriś: Po cestách z domoviny s. 36-75 a Rastislav Stanček: Po cestách tretieho exilu s. 76-139. Úvody napísal Miloš Kovačka, a Wacław Gojniczek. Editorom publikácie a autorom konceptu je Rastislav Stanček. Kniha ponúka aj nové poznatky o živote Juraja Tranovského, ktoré verejnosti zostali doposiaľ nepoznané.