Zmeškalov dom

Zmeškalov dom

 Návrh bol prijatý a schválený výročným konventom CZ ECAV na Slovensku Dolný Kubín v roku 2022.


Text zobrazíte kliknutím na obrázok.