Ukrajina

Pomoc utečencom na Slovensku a evanjelikom a. v. na Ukrajine

1. Finančný dar

ECAV na Slovensku zriadila transparentný účet: 

SK04 0200 0000 0045 6819 6251 

link: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK0402000000004568196251

Financie sú zasielané priamo na účet Evanjelickej cirkvi a. v. na Ukrajine a časť financií slúži na priamu pomoc utečencom z Ukrajiny v SR.

Funguje aj pôvodný účet zverejnený v prvých dňoch konfliktu:

SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu.

2. Ubytovanie utečencov

Ak máte možnosť ubytovať vo svojej domácnosti či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte tento formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8    

3. Dobrovoľníctvo

Prihlásiť sa môžete cez formulár: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9    

4. Materiálna pomoc

Logistika a možnosť skladovania humanitárnej pomoci v rámci pohraničnej oblasti je v týchto dňoch pomerne komplikovaná. Od začiatku marca 2021 je v zariadení cirkevného zboru Partizánska Ľupča ubytovaných 15 utečencov. Ďalšie cirkevnoznorové kapacity budú využité v Liptovskom Trnovci a pravdepodobne aj v Párnici. Následne bude špecifikovaná aj konkrétna materiálna pomoc, ktorá bude ľahšie distribuovateľná do najbližšieho okolia.