Služby Božie 2023

Služby Božie 2023

Vložte svoj text


Služby Božie v Dolnom Kubíne v decembri 2023 a na Nový rok 2024

3. 12. Služby Božie - 1. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

3. 12. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole o 11:10 hod.

6. 12. Večerné služby Božie na fare o 17:00 hod.

7. 12. Služby Božie v CSS Brezovec o 15:00 hod.

10. 12. Služby Božie - 2. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

10. 12. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole o 11:10 hod.

13. 12. Večerné služby Božie na fare o 17:00 hod.

14. 12. Služby Božie v CSS Brezovec o 15:00 hod.

17. 12. Služby Božie - 3. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

17. 12. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole o 11:10 hod.

20. 12. Večerné služby Božie na fare o 17:00 hod.

21. 12. Služby Božie v CSS Brezovec o 15:00 hod. + spoveď s Večerou Pánovou

24. 12. Služby Božie so spoveďou s Večerou Pánovou - 4. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

24. 12. Štedrovečerné služby Božie o 15:00 hod. v kostole

24. 12. Štedrovečerné služby Božie o 17:00 hod. v kostole

25. 12. Služby Božie - 1. slávnosť Vianočná o 10:00 hod. v kostole

26. 12. Služby Božie - 2. slávnosť Vianočná o 10:00 hod. v kostole

31. 12. Služby Božie - Nedeľa po Vianociach  o 10:00 hod. v kostole

31. 12. Služby Božie na uzávierku občianskeho roku o 17:00 hod. v kostole

01. 01. 2024 Služby Božie - Nový rok o 10:00 hod. v kostole

Vianoce 2023