Služby Božie 2022 archív

Služby Božie a zamyslenia 2022 archív

Vložte svoj text


11. 11. 2022 08. 11. 2022 Veličná / Aj na ruinách kvitne sad

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami

08. 11. 2022 Veličná / Láska hľadá

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami

17. 04. 2022 Dolný Kubín / Havran E. A. Poe a víťazstvo Pána Ježiša / 1. slávnosť veľkonočná / liturg: Mgr. Erika Stančeková / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / organ: Rastislav Samuel Stanček

15. 04. 2022 Dolný Kubín / Ako Pilát v kréde / Veľký Piatok / liturg a kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / čitatelia pašií: Mgr. Erika Stančeková, Jana Tonková, Mgr. Miroslav Čulák, organ: Mgr. Matej Bartoš, PhD.

09. 01. 2022 Veličná / 1. nedeľa po Zjavení

liturg a kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

klávesy: Mgr. art. Tomáš Matis ArtD

Advent 2022

27. 11. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

27. 11. o 10:00 hod. 1. Adventná nedeľa; Pamiatka posvätenia chrámu - služby Božie

27. 11. o 11:15 hod. Spoveď s Večerou Pánovou

30. 11. o 17:00 hod. Večerné služby Božie v kostole

01. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, Dolný Kubín

03. 12. 17:00 hod. Modlitby na fare

04. 12. 8:30 hod. Spoveď s Večerou Pánovou

04. 12. 10:00 hod. 2. Adventná nedeľa - služby Božie

04. 12. 11:30 hod. Spoločný obed pre všetkých - Adventná kapustnica

07. 12. 17:00 hod. Večerné služby Božie v kostole

08. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, Dolný Kubín

10. 12. o 17:00 hod. Modlitby na fare

11. 12. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

11. 12. o 10:00 hod. 3. Adventná nedeľa - služby Božie

11. 12. o 11:15 hod. Spoveď s Večerou Pánovou

11. 12. o 15:30 hod. Adventno-vianočný program pre deti a rodičov

14. 12. o 17:00 hod. Večerné služby Božie v kostole

15. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, Dolný Kubín, Spoveď s Večerou Pánovou po izbách

17. 12. o 17:00 hod. Modlitby na fare

18. 12. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

18. 12. o 10:00 hod. 4. Adventná nedeľa - služby Božie

18. 12. o 11:15 hod. Spoveď s Večerou Pánovou

21. 12. o 17:00 hod. Večerné služby Božie v kostole

21. 12. 18:00 hod. Spoveď s Večerou Pánovou pre účastníkov biblických hodín

22. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, Dolný Kubín, Spoveď s Večerou Pánovou v kaplnke

24. 12. 15:00 hod. Štedrovečerné služby Božie

24. 12. 17:00 hod. Štedrovečerné služby Božie

Starý a Nový rok 

31. 12. 2022 o 17:00 hod. Služby Božie v kostole

01. 01. 2023 o 10:00 hod. Služby Božie v kostole


Priebeh obmedzení v konaní služieb Božích v kostole v Dolnom Kubíne, rok 2022

Všeobecné opatrenia: 

Od 25. 12. 2021 do 11. 01. 2022 len OP, počet zúčastnených 1 osoba/25m2; 

Od 12. 01. 2022 do 26. 02. 2022 len OP, počet zúčastnených: 25% miest na sedenie (140 osôb) neočkované deti (12 r. a 2 m. sa pokladajú za OP); 

Od 26. 02. 2022 zrušené režimy, od 26. 02. 2022 do 25. 03. 2022 max. kapacita 500 osôb., do 20. 04. 2022 povinnosť nosenia respirátora.


Priebeh obmedzení v konaní služieb Božích v CSS Brezovec, Dolný Kubín, rok 2022

Konanie služieb Božích bolo vedením CSS pozastavené od 23. 11. 2021 a obnovené od 14. 12. 2021, pozastavené od 19. 01. 2022 a obnovené 26. 01. 2022, pozastavené od 10. 02. 2022 a obnovené 01. 03. 2022, pozastavené od 09. 03. 2022, obnovené 28. 03. 2022, pozastavené od 04. 08. 2022, obnovené 30. 08. 2022, pozastavené od 18. 10. 2022 a obnovené 26. 10. 2022