Služby Božie 2021 archív

Služby Božie a zamyslenia 2021 archív

Vložte svoj text

24. 12. 2021 Dolný Kubín / Štedrovečerný príhovor / Mgr. Rastislav Stanček, PhD., husle: Jana Forgáčová

28. 10. 2021 Dolný Kubín / Dolnokubínsky Orbis pictus

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami

25. 10. 2021 Dolný Kubín / Pomoc aj pre Hviezdoslava

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami 

30. 05. 2021 Dolný Kubín / Žeravý uhlík / Svätá Trojica / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková  

23. 05. 2021 Dolný Kubín / Ukradnutá cirkev / 1. slávnosť svätodušná / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková 

16. 05. 2021 Dolný Kubín / Odvaha na povel / nedeľa po Vstúpení / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková

13. 05. 2021 Dolný Kubín / Vstúpenie Krista Pána / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: ThLic. Jana Pabáková, PhD.

02. 05. 2021 Dolný Kubín / O spievajúcej kvetine / 4. nedeľa po Veľkej noci /  liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček

25. 04. 2021 Dolný Kubín / No Future... (?) / 3. nedeľa po Veľkej noci / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková

18. 04. 2021 Dolný Kubín / Lev, či ovca? / 2. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

11. 04. 2021 Dolný Kubín / Tomášova viera / 1. nedeľa po Veľkej noci / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

05. 04. 2021 Dolný Kubín / Chrbtom k zúfalstvu / 2. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

04. 04. 2021 Dolný Kubín / Čo odpovieš synovi? / 1. slávnosť veľkonočná / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, liturg: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

02. 04. 2021 Dolný Kubín / Výkupné / Veľký piatok / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., čítanie pašií: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

28. 03. 2021 Dolný Kubín / Pozorovateľ, alebo zúčastnený? / Kvetná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK   

21. 03. 2021 Dolný Kubín / Božia spravodlivosť / Smrtná nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, čítanie: Mgr. Rastislav Stanček, PhD.,  organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK  

14. 03. 2021 Dolný Kubín / Chlieb a hry / 4. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK 

07. 03. 2021 Dolný Kubín / 3. pôstna nedeľa / kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: Rastislav Samuel Stanček, spev: Viera Kaučáriková a Vladimír Markulček / premiéra na TVDK