Služby Božie 2021 archív

Služby Božie a zamyslenia 2021 archív

Vložte svoj text

24. 12. 2021 Dolný Kubín / Štedrovečerný príhovor / Mgr. Rastislav Stanček, PhD., husle: Jana Forgáčová

28. 10. 2021 Dolný Kubín / Dolnokubínsky Orbis pictus

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami

25. 10. 2021 Dolný Kubín / Pomoc aj pre Hviezdoslava

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami 

30. 05. 2021 Dolný Kubín / Žeravý uhlík / Svätá Trojica / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková  

23. 05. 2021 Dolný Kubín / Ukradnutá cirkev / 1. slávnosť svätodušná / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková 

16. 05. 2021 Dolný Kubín / Odvaha na povel / nedeľa po Vstúpení / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organ: Radka Pečíková

13. 05. 2021 Dolný Kubín / Vstúpenie Krista Pána / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organ: ThLic. Jana Pabáková, PhD.