Služby Božie - archív 2020

Archív Služieb Božích a kázní 2020


27. 12. 2020 Dolný Kubín / Nedeľa po Vianociach (celé služby Božie) / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

26. 12. 2020 Dolný Kubín / 2. slávnosť Vianočná (celé služby Božie) / liturg a kazateľ: Mgr. Erika Stančeková, organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

25. 12. 2020 1. slávnosť Vianočná / Zvukový záznam kázne, ktorá bola prednesená v rámci služieb Božích z evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

Štedrovečerné služby Božie / nahrávka vznikla pred 24. 12. 2020 v Dolnom Kubíne / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organista: Rastislav Samuel Stanček / premiéra na TVDK 

20. 12. 2020 Dolný Kubín / 4. adventná nedeľa (celé služby Božie) / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

13. 12. 2020 Dolný Kubín / 3. adventná nedeľa (celé služby Božie) / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

06. 12. 2020 Dolný Kubín / 2. adventná nedeľa (celé služby Božie) / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

29. 11. 2020 Dolný Kubín / 1. adventná nedeľa (celé služby Božie) / liturg: Mgr. Erika Stančeková, kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

15. 11. 2020 Dolný Kubín / online prenos (kázeň) bez veriacich (pandemické obmedzenia) / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., organista: Rastislav Samuel Stanček / vysielané online na TVDK 

8. 11. 2020 Dolný Kubín / prvý online prenos (kázeň) / kazateľ: Mgr. Rastislav Stanček, PhD. / vysielané online na TVDK 

2. 11. 2020 Dolný Kubín / Pamiatka zosnulých (audio kázeň + foto) 

31. 10. 2020 Dolný Kubín / Pamiatka reformácie (audio kázeň Dr. Martina Luthera + foto) 

19. 06. 2020 Ružomberok / Rozprávanie o dube a stromoch

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami

16. 06. 2020 Ružomberok / Niekto tu chýba

Ranné zamyslenie z produkcie ECAV s Vami

10. 04. 2020 Dolný Kubín / Sviatočný príhovor zborovej farárky ThLic. Jany Pabákovej, PhD.