P. O. Hviezdoslav +100 rokov

Diskusná relácia pripravená TV DK ku 100. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava. Premiéra: 31. 12. 2021. Hosť: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., historik a farár.


Záznam prenosu služieb Božích v RTVS, vysielaných dňa 07. 11. 2021 z nášho kostola. Kliknite na odkaz:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/294861

alebo:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/294938


Populárno-náučná diskusia SK DEJINY 

téma: P. O. Hviezdoslav - básnik a jeho doba

historici: PhDr. Daniela Kodajpvá, PhD. a Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

premiéra v RTVS: 11. 11. 2021

link (archív RTVS): 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14144/295356#1873Kázeň predsedajúceho zb. farára Mgr. Rastislava Stančeka, PhD. prednesená počas priameho prenosu v RTVS pri spomienke na 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava uverejnená v periodiku POSOL 


Reportáž o verejnom podujatí pri spomienke na 100 rokov od úmrtia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne


Reportáž spustíte kliknutím na obrázok, alebo na:

https://www.youtube.com/watch?v=aF04E-6m3jc&list=PLDeOnyHgPfswSodlko3JoMYOTlsywLEBi&index=1


Kázeň predsedajúceho zb. farára Mgr. Rastislava Stančeka, PhD. prednesená počas priameho prenosu v RTVS pri spomienke na 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava uverejnená v periodiku LUTHERUS


Podujatia pri spomienke na P. O. Hviezdoslava

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín si v priebehu dvoch dní pripomenul sté výročie od smrti významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava (2. február 1849, Vyšný Kubín - 8. november 1921, Dolný Kubín). Počas prvého dňa spomienkových osláv sa konali nedeľné služby Božie (7. november 2021), ktoré v priamom prenose vysielala STV (záznam nájdete v archíve RTVS). Liturgiu zabezpečili domáce farárky Erika Stančeková a Jana Pabáková. Zborový farár Rastislav Stanček vo svojej kázni úzko prepojil biblický príbeh o stratenom synovi s citáciami básní a spomienok Hviezdoslava. Poukázal tak na živú a hlbokú vieru básnika, ktorý bol od detstva vychovávaný v našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. Zároveň na dotvorenie atmosféry pripravil slovno-hudobné pásmo, v ktorom sa predstavili mnohí renomovaní hostia. Hviezdoslava, ako študenta-poeta stvárnil divadelný herec martinského divadla Jaroslav Kysel. Súbor pre starú hudbu Solamente naturali viedol huslista Miloš Valent. Počas jedného z viacerých vstupov sprevádzali aj nášho mladého talentovaného herca a speváka Maroša Baňasa, ktorého interpretácia piesne Keby som bol vtáčkom mala veľký pozitívny ohlas. Záver služieb Božích stvárnil uvedený súbor so spevákmi Vocal ensemble SoLa. Do programu bolo zaradené aj vystúpenie domácich interpretov, ktoré na poslednú chvíľu bolo žiaľ zo zdravotných dôvodov zrušené.

Druhý deň pokračovali slávnosti v spolupráci s Mestom Dolným Kubín a ďalšími inštitúciami. Podvečer sa pri soche P. O. Hviezdoslava vedľa evanjelického a. v. kostola konalo matiné. Jesennú tmu rozrážalo svetlo plameňov z fakieľ. Hviezdoslavovu báseň predniesol riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek, ktorej predchádzalo vystúpenie speváckej skupiny Orava. Informácie o význame Múzea P. O. Hviezdoslava, pred ktorým sa konalo zhromaždenie, podala vedúca literárnovedného oddelenia Katarína Ileninová. Po položení vencov k pamätníku sa zhromaždenie presunulo do dolnokubínskeho evanjelického a. v. kostola. Program začal spievaným Otčenášom, ktorý interpretoval rímskokatolícky spevácky zbor. Nasledoval príhovor primátora Jána Prílepka, po ktorom vystúpila s piesňou členka Opery SND Dominika Krčištová. Prednášku o P. O. Hviezdoslavovi predniesol evanjelický a. v. farár Rastislav Stanček. Po jeho slovách pokračovalo poeticko-hudobné pásmo. Muzikálne sa v ňom predstavili zástupcovia ZUŠ Ivana Ballu. Básnikova tvorba zaznela v podaní herca SKD Martin Viliama Hriadela a herca Slovenského národného divadla Štefana Bučka. Zaujímavé bolo aj scénické podanie. Podobu Hviezdoslava z jeho neskoršieho života s typickými fúzmi a bodkovanou šatkou, stvárnil Viliam Hriadel. V závere tejto časti programu vystúpil spevácky zbor s hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Následne sa celé zhromaždenie na čele so študentami presunulo na dolnokubínsky historický cintorín. Pri hrobe P. O. Hviezdoslava zazneli príhovory zástupcov Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Matice Slovenskej. Po kladení vencov celé podujatie vyvrcholilo spoločným spevom hymny Slovenskej republiky.