Archív oznamov 2021

Archív oznamov 2021

21. 02. 2021 / Hriech a odpustenie / Bábky, spev a gitara: rodina Šimeková, Príbeh: Alena Kováčiková 

Služby Božie počas vianočných sviatkov


24. 12. 2021 Štedrý večer

⸙ príhovor na programe TVDK a na www.tvdk.sk o 15:00 hod. a 17:00 hod.

25. 12. 2021 Prvá slávnosť vianočná

⸙ Služby Božie v kostole o 09:00 hod. a 10:00 hod.

po kázni odznie starodávny vinš z Jasenovej v podaní brata kostolníka, na druhých službách Božích vystúpia v obmedzenom režime/počte deti z detskej besiedky

26. 12. 2021 Druhá slávnosť vianočná

⸙ Služby Božie v kostole o 10:00 hod. a o 11:00 hod. vysielanie pre deti

v rámci služieb Božích bude spomienka na 165. výročie narodenia biskupa Dr. Juraja Janošku

všetky podujatia sú v režime OP s povinnosťou nosiť respirátor, kapacita kostola je obmedzená 

14. 12. 2021 a 15. 12. 2021

  1. 15:15 hod. konfirmačné vyučovanie pre prvý ročník online (14. 12. 2021)
  2. 15:00 hod. konfirmačné vyučovanie pre druhý ročník online (15. 12. 2021)

15. 12. 2021 Biblické hodiny

  1. 18:00 hod. biblická hodina pre ženy online (link na požiadanie)
  2. 18:00 hod. biblická hodina pre mužov online (link na požiadanie)

19. 12. 2021 Služby Božie, režim OP, maximálne 30 ľudí

  1. 09:00 hod. 
  2. 10:00 hod., zároveň živý prenos na programe TVDK a na www.tvdk.sk
  3. 11:00 hod. program pre deti, zároveň živý prenos na programe TVDK a na www.tvdk.sk

16. 12. 2021 o 17:00 hod. individuálna spoveď s Večeru Pánovou
19. 12. 2021 o 16:00 hod. kňazská Večera Pánova so spoveďou

22. 12. 2021 o 18:00 hod. Večera Pánova so spoveďou, maximálna kapacita už obsadená 

23. 12. 2021 o 15:00 hod. Večera Pánova so spoveďou v CSS Brezovec v modlitebni

23. 12. 2021 od 17:00 hod. Večera Pánova so spoveďou v NsP Dolný Kubín na izbách

29. 12. 2021 o 9:00 hod. individuálna spoveď s Večerou Pánovou

29. 122021 o 14:30 hod. Večera Pánova so spoveďou v CSS Brezovec na izbách

29. 12. 2021 o 18:00 hod. Biblická hodina mužov online

Priamy prenos služieb Božích z nášho kostola pri 100. výročí úmrtia P. O. Hviezdoslava.


Upozornenie - pri plánovaných podujatiach môže dôjsť ku zmenám pri uplatňovaní obmedzení (Covid-19). Aktuálne do rozpisu zaraďujeme kazuálie.

02. 06. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

02. 06. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

02. 06. 2021 o 18:00 hod. - spoveď s Večerou Pánovou pre účastníkov biblických hodín žien a mužov. Miesto: ev. a. v. kostol v Párnici

03. 06. 2021 o 15:00 hod. - služby Božie v kaplnke CSS Brezovec (prvé po obmedzeniach)

03. 06. 2021 o 16:00 hod. - spoveď s Večerou Pánovou pre imobilných klientov na izbách v CSS Brezovec (8)

06. 06. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie v kostole (online na TVDK; www.tvdk.sk) 

06. 06. 2021 o 10:00 hod. - Detská besiedka na fare

13. 06. 2021 o 10:00 hod. - výročný zborový konvent 

27. 06. 2021 o 09:00 hod. - konfirmácia 

MÁJ

02. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online na TVDK; www.tvdk.sk)

02. 05. 2021 o 10:55 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TVDK; www.tvdk.sk)

04. 05. 2021 o 18:00 hod. - online zasadnutie zb. presbyterstva

05. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka 

05. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

05. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

05. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

06. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

06. 05. 2021 o 15:15 hod. - individuálna poveď s VP

08. 05. 2021 o 19:00 hod. - MOS

09. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online prenos nebol kvôli poruche na zariadení)

09. 05. 2021 o 10:00 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (YouTube, Facebook)

12. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

12. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

12. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

12. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

13. 05. 2021 o 1800 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole - sviatok Vstúpenie Krista Pána  (online prenos v TV DK, www.tvdk.sk)

15. 05. 2021 o 19:00 hod. - MOS

16. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online prenos TVDK, www.tvdk.sk)

16. 05. 2021 o 10:00 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (YouTube, Facebook)

19. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

19. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

19. 05. 2021 o 16:30 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

19. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

19. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

21. 05. 2021 o 18:00 hod. - zasadnutie Hospodárskeho výboru

23. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie - 1. slávnosť Svätodušná (online prenos TVDK, www.tvdk.sk)

23. 05. 2021 o 11:10 hod. - detské služby Božie v kostole

23. 05. 2021 o 15:00 hod. - spievanie nábožných piesní a modlitby pre klientov CSS Brezovec pod oknami a balkónmi v exteriéri

24. 05. 2021 o 18:00 hod. - služby Božie - 2. slávnosť Svätodušná

26. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

26. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

26. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

26. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

27. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb

28. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb

30. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie - Sv. Trojica  (online prenos TVDK, www.tvdk.sk); voľba sen. dozorcu, zb. konvent

30. 05. 2021 o 11:15 hod. - detské služby Božie v kostole


FEBRUÁR 2021

03. 02. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

03. 02. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

03. 02. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

05. 02. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

05. 02. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

06. 02. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa materiálov MoS)

07. 02. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

07. 02. 2021 o 10:35 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

10. 02. 2021 o 11:00 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

10. 02. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

10. 02. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

10. 02. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

12. 02. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

12. 02. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

13. 02. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa materiálov MoS)

14. 02. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

14. 02. 2021 o 10:35 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

17. 02. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

17. 02. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

20. 02. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

21. 02. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

21. 02. 2021 o 10:35 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

24. 02. 2021 o 10:00 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

24. 02. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

24. 02. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

24. 02. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

24. 02. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

25. 02. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v Dome smútku

26. 02. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

27. 02. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa materiálov MoS)

28. 02. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

28. 02. 2021 o 10:35 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

03. 03. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

03. 03. 2021 o 17:30 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

03. 03. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

03. 03. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

05. 03. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

05. 03. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

06. 03. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa materiálov MoS)

07. 03. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

07. 03. 2021 o 10:35 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

10. 03. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

10. 03. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

10. 03. 2021 o 16:30 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

10. 03. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

10. 03. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

12. 03. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

13. 03. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa materiálov MoS)

14. 03. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

14. 03. 2021 o 10:35 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

17. 03. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

17. 03. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

17. 03. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

17. 03. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

19. 03. 2021 o 9:30 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

19. 03. 2021 o 11:00 hod. - pohreb (kostol)

20. 03. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

21. 03. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

21. 03. 2021 o 10:55 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

22. 03. 2021 o 17:00 hod. - online zasadnutie zborového presbyterstva

23. 03. 2021 o 17:00 hod. - Stavebný výbor (rekonštrukcia priestorov v CD)

24. 03. 2021 o 8:00 hod. - začatie rekonštrukčných prác v Cirkevnom dome

24. 03. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

24. 03. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

24. 03. 2021 o 16:30 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

24. 03. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

24. 03. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

26. 03. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

27. 03. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa materiálov MoS)

28. 03. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

28. 03. 2021 o 10:50 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TV DK)

31. 03. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

31. 03. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

31. 03. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

31. 03. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

02. 04. 2021 o 10:00 hod. - Veľký piatok, online prenos z kostola (TV DK; www.tvdk.sk)

02. 04. 2021 - premiéra veľkonočného príhovoru zborového farára na TVDK; www.tvdk.sk (vysielané každú párnu hodinu až do 08. 04. 2021)

04. 04. 2021 o 10:00 hod. - Veľkonočná nedeľa, online prenos z kostola (TV DK; www.tvdk.sk )

04. 04. 2021 o 11:00 hod. - vysielanie Detského okienka z Dolného Kubína (TVDK; www.tvdk.sk)

05. 04. 2021 o 10:00 hod. - Veľkonočný pondelok, online prenos z kostola (TV DK; www.tvdk.sk )

06. 04. 2021 o 17:00 hod. - Stavebný výbor v CD / kontrolný deň

07. 04. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

07. 04. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

07. 04. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

07. 04. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

08. 04. 2021 o 08:15 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

09. 04. 2021 - premiéra I. časti reportáže o Cirkevnom dome na TVDK ( potom každú párnu hodinu na TVDK; www.tvdk.sk )

11. 04. 2021 o 10:00 - online vysielanie nedeľných služieb Božích (TVDK; www.tvdk.sk)

11. 04. 2021 o 10:55 - Detské okienko z Dolného Kubína (TVDK; www.tvdk.sk)

14. 04. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

14. 04. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

14. 04. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

14. 04. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

15. 04. 2021 o 14:00 hod. - individuálna spoveď s VP (JIS)

15. 04. 2021 o 16:45 hod. - kontrolný deň v CD (rekonštrukcia soc. zariadení)

16. 04. 2021 - premiéra II. časti reportáže o Cirkevnom dome na TVDK ( potom každú párnu hodinu na TVDK; www.tvdk.sk )

18. 04. 2021 o 10:00 hod. - online vysielanie nedeľných služieb Božích (TVDK; www.tvdk.sk)

18. 04. 2021 o 10:55 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TVDK; www.tvdk.sk)

20. 04. 2021 o 13:30 hod. - pastoračný rozhovor pred sobášom (F)

21. 04. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

21. 04. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

21. 04. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

21. 04. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

21. 04. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

21. 04. 2021 o 18:30 hod. - zasadnutie predsedníctva CZ + predseda HV

22. 04. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

25. 04. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (pre technickú poruchu bez online)

27. 04. 2021 o 08:15 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

28. 04. 2021 o 08.15 hod. - zasadnutie predsedníctva CZ

28. 04. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

28. 04. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

28. 04. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

28. 04. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

30. 04. 2021 o 13:00 hod. - pastoračný rozhovor pred krstom svätým (Z)

30. 04. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

31. 04. 2021 o 19:00 hod. - MOS

JANUÁR 2021

01. 01. 2021 o 10:00 hod. - online prenos sviatočnej kázne z kostola (TV DK)

02. 01. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

03. 01. 2021 o 10:00 hod. - online prenos nedeľnej kázne z kostola (TV DK)

06. 01. 2021 o 10:00 hod. - online prenos sviatočnej kázne z kostola (TV DK)

06. 01. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

06. 01. 2021 o 17:45 hod. - biblické vzdelávanie mužov na ZOOM

08. 01. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

08. 01. 2021 - Celou vetou - diskusná relácia TV DK s Mgr. Rastislavom Stančekom, PhD. pri 200. výročí narodenia Janka Matúšku / premiéra, reprízy každú párnu hodinu do 14. januára 2021

09. 01. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

10. 01. 2021 o 10:00 hod. - online prenos nedeľnej kázne z kostola (TV DK)

10. 01. 2021 o 10:00 hod. - Okienko pre deti z Dolného Kubína

13. 01. 2021 o 17:45 hod. - biblické vzdelávanie mužov na ZOOM

13. 01. 2021 o 18:00 hod. - prvé online stretnutie žien

14. 01. 2021 o 13:00 hod. - pohreb v kostole

15. 01. 2021 premiéra reportáže v TV DK s Mgr. Rastislavom Stančekom, PhD., tri zastavenia pri 200. výročí narodenia Janka Matúšku

15. 01. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

16. 01. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

17. 01. 2021 o 10:00 hod. - online prenos nedeľnej kázne z kostola (TV DK)

17. 01. 2021 o 10:00 hod. - Okienko z Dolného Kubína pre deti

20. 01. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

20. 01. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

20. 01. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

22. 01. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

23. 01. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

24. 01. 2021 o 10:00 hod. - online prenos z kostola (TV DK)

24. 01. 2021 o 10:35 hod. - Okienko z Dolného Kubína pre deti (TV DK)

24. 01. 2021 o 10:35 hod. - Krst Svätý

24. 01. 2021 o 11:15 hod. - Krst Svätý

27. 01. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

27. 01. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

27. 01. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

29. 01. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

29. 01. 2021 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

30. 01. 2021 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)