Podujatia 12/2020

Upozornenie - pri plánovaných podujatiach môže dôjsť ku zmenám pri uplatňovaní obmedzení (Covid-19). Aktuálne do rozpisu zaraďujeme kazuálie.

02. 12. 2020 o 18:00 hod. na aplikácii Zoom - biblické vzdelávanie mužov

03. 12. 2020 o 16:00 hod. - prisluhovanie spovede a Večere Pánovej v domácnosti

04. 12. 2020 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

05. 12. 2020 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

06. 12. 2020 o 10:00 hod. v kostole - nedeľné služby Božie (vysielané aj online na TVDK a webovej stránke TVDK)

06. 12. 2020 o 11:00 hod. v kostole - spoveď s Večerou Pánovou

06. 12. 2020 o 11:00 hod. na TVDK - premiéra vysielania pre deti pripraveného pracovníkmi našej Detskej besiedky na 2. nedeľu adventnú

06. 12. 2020 o 11:05 hod. v kostole - Krst Svätý 

07. 12. 2020 o 14:00 hod. v kostole -  pohreb

08. 12. 2020 o 15:00 hod. - prisluhovanie spovede a Večere Pánovej v domácnosti

09. 12. 2020 o 17:00 hod. v kostole - večerné adventné služby Božie

09. 12. 2020 o 18:00 hod. na aplikácii Zoom - biblické vzdelávanie mužov

11. 12. 2020 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

12. 12. 2020 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

13. 12. 2020 o 10:00 hod. v kostole - nedeľné služby Božie (vysielané aj online na TVDK a webovej stránke TVDK)

13. 12. 2020 o 11:00 hod. v kostole - spoveď s Večerou Pánovou

13. 12. 2020 o 11:00 hod. na TVDK - premiéra vysielania pre deti pripraveného pracovníkmi našej Detskej besiedky na 3. nedeľu adventnú

13. 12. 2020 o 12:05 hod. v kostole - Krst Svätý

16. 12. 2020 o 17:00 hod. v kostole - večerné adventné služby Božie

16. 12. 2020 o 18:00 hod. na aplikácii Zoom - biblické vzdelávanie mužov

17. 12. 2020 o 14:00 hod. v kostole - pohreb

17. 12. 2020 o 13:00 hod.  - pohreb v dome smútku (Malý Bysterec)

18. 12. 2020 o 17:00 hod. - online stretnutie dorastu a mládeže

19. 12. 2020 o 17:00 hod. - modlitebné spoločenstvo (individuálne podľa MoS)

19. 12. 2020 o 15:00 hod. - odovzdávanie darčekov seniorom - ZRUŠENÉ

20. 12. 2020 o 10:00 hod. v kostole - nedeľné služby Božie (vysielané aj online na TVDK a webovej stránke TVDK)

20. 12. 2020 o 11:00 hod. v kostole - spoveď s Večerou Pánovou

20. 12. 2020 o 15:00 hod. v kostole - Detské služby Božie PRESUNUTÉ NA JANUÁR

23. 12. 2020 o 17:00 hod. v kostole - večerné adventné služby Božie

23. 12. 2020 o 18:00 hod. na aplikácii Zoom - biblické vzdelávanie mužov

Štedrý večer a Silvester

Milí členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín

     Negatívny vývoj pandemickej situácie vyústil do uzatvárania kostolov vo viacerých okresoch Slovenska. Predsedníctvo ECAV na Slovensku spolu s predsedníctvami oboch dištriktov odporučili, aby najmä v mestách realizovali cirkevné zbory dobrovoľný lockdown, teda na sviatky uzavreli kostoly. Vážime si, že máte záujem navštevovať služby Božie. Problémom však zostáva zvládnutie dodržiavania všetkých platných opatrení najmä pri pobožnostiach, o ktoré je enormný záujem. Práve na Štedrý večer náš chrám navštívi cca 1200 veriacich. Ak by sme chceli vyhovieť všetkým veriacim v rámci maximálne povolenej 25% naplnenosti kostola (státie nie je povolené), museli by sme realizovať 10 pobožností s dostatočným odstupom na vetranie a dezinfekciu, čo by v celkovom vyjadrení predstavovalo 20 hodín. To všetko by sa dalo za predpokladu, že sa všetci návštevníci rovnomerne rozdelia na všetky termíny od veľmi skorého rána do polnoci. Vzhľadom na logistiku a obmedzené personálne kapacity všetkých pracovníkov, ktorý realizujú a technicky zabezpečujú pobožnosti, to nie je v našich podmienkach možné. Keď zhrnieme negatívny vývoj zdravotnej situácie, výzvy Ministerstva zdravotníctva SR, snahu o minimalizovanie šírenia vírusu a technické problémy, v zmysle odporúčaní vrcholových predsedníctiev našej cirkvi Štedrovečerné a Silvestrovské služby Božie nebudú. K takémuto kroku pristúpili takmer všetky cirkevné zbory ECAV v regióne Oravy.

     Pre mnohých sú to najkrajšie sviatky v roku. Preto sme pre Vás pripravili vysielanie záznamu štedrovečernej pobožnosti v televízii TV DK v dvoch časových termínoch, a to 24. 12. 2020 o 15:00 hod. a 17:00 hod. Vysielanie si môžete naladiť na káblovej TV a kdekoľvek, kde máte prístupné internetové pripojenie prostredníctvom webu TV DK (okno Live).

     V záujme zachovania dobrého duchovného a psychického zdravia sme rozhodli, že ostatné služby Božie budú realizované v našom chráme za prísneho dodržiavania platných predpisov, ak nedôjde k ďalším obmedzeniam. Zároveň budú vysielané online televíziou TV DK. Dúfame, že pochopíte zložitosť situácie a zároveň sa potešíte dostupným programom na pobožnosti počas nedieľ a ďalších sviatkov. Okrem priamych prenosov sme pre Vás pripravili tradičný duchovný príhovor k Vianociam a novému roku 2021 a diskusnú reláciu TV DK Celou vetou na tému Vianoce. Prajeme Vám pokoj Boží s požehnaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Rastislav Stanček, predsedajúci zborový ev. a. v. farár a Zuzana Kubačková, zborová dozorkyňa

Upozornenie - pri plánovaných podujatiach môže dôjsť ku zmenám pri uplatňovaní obmedzení (Covid-19). 

24. 12. 2020 o 14:00 hod. v kostole - Štedrovečerné služby Božie NEBUDÚ

24. 12. 2020 o 15:30 hod. v kostole - Štedrovečerné služby Božie NEBUDÚ

24. 12. 2020 o 17:00 hod. v kostole - Štedrovečerné služby Božie NEBUDÚ

Sledujte prosím záznam z nášho kostola vysielaný televíziou TV DK (aj na webe TV DK počas tradičných termínov 24. 12. o 15:00 hod. a 17:00 hod.)

25. 12. 2020 o 10:00 hod. v kostole - Služby Božie na 1. sviatok vianočný (vysielané aj online na TVDK a webovej stránke TVDK)

25. 12. 2020 o 11:30 hod. v kostole - Služby Božie na 1. sviatok vianočný

25. 12. 2020 na TVDK - premiéra vianočného príhovoru predsedajúceho zborového farára v Dolnom Kubíne Mgr. Rastislava Stančeka, PhD.

25. 12. 2020 na TVDK - premiéra diskusnej relácie Celou vetou - rozhovor s predsedajúcim zborovým farárom v Dolnom Kubíne Mgr. Rastislavom Stančekom, PhD. o vianočných sviatkoch

26. 12. 2020 o 10:00 hod. v kostole - Služby Božie na 2. sviatok vianočný (vysielané aj online na TVDK a webovej stránke TVDK)

27. 12. 2020 o 10:00 hod. v kostole - nedeľné služby Božie (vysielané aj online na TVDK a webovej stránke TVDK)

27. 12. 2020 o 11:20 hod. v kostole - Krst svätý

31. 12. 2020 o 17:00 hod. v kostole - služby Božie na záver občianskeho roka NEBUDÚ