Archív oznamov 2023

Archív oznamov 2023

Vložte svoj text

Služby Božie v Dolnom Kubíne v decembri 2023 a na Nový rok 2024

3. 12. Služby Božie - 1. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

3. 12. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole o 11:10 hod.

6. 12. Večerné služby Božie na fare o 17:00 hod.

7. 12. Služby Božie v CSS Brezovec o 15:00 hod.

10. 12. Služby Božie - 2. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

10. 12. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole o 11:10 hod.

13. 12. Večerné služby Božie na fare o 17:00 hod.

14. 12. Služby Božie v CSS Brezovec o 15:00 hod.

17. 12. Služby Božie - 3. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

17. 12. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole o 11:10 hod.

20. 12. Večerné služby Božie na fare o 17:00 hod.

21. 12. Služby Božie v CSS Brezovec o 15:00 hod. + spoveď s Večerou Pánovou

24. 12. Služby Božie so spoveďou s Večerou Pánovou - 4. adventná nedeľa o 10:00 hod. v kostole

24. 12. Štedrovečerné služby Božie o 15:00 hod. v kostole

24. 12. Štedrovečerné služby Božie o 17:00 hod. v kostole

25. 12. Služby Božie - 1. slávnosť Vianočná o 10:00 hod. v kostole

26. 12. Služby Božie - 2. slávnosť Vianočná o 10:00 hod. v kostole

31. 12. Služby Božie - Nedeľa po Vianociach o 10:00 hod. v kostole

31. 12. Služby Božie na uzávierku občianskeho roku o 17:00 hod. v kostole

01. 01. 2024 Služby Božie - Nový rok o 10:00 hod. v kostole

Služby Božie v modlitebni v Tvrdošíne počas vianočných sviatkov 2023 a na Nový rok 2024

24. 12. 2023 - adventné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 9.30 hod.

24. 12. 2023 - štedrovečerné služby Božie o 15:00 hod.

25. 12. 2023 - slávnostné služby Božie na 1. sviatok vianočný o 9.30 hod.

26. 12. 2023 - služby Božie na 2. sviatok vianočný o 9.30 hod. 

31. 12. 2023 (Silvester) - služby Božie na záver kalendárneho roka o 9.30 hod. 

1. 1. 2024 - služby Božie na Nový rok o 9.30 hod. 

7. 1. 2024 - služby Božie spojené so Zjavením Krista Pána mudrcom, spoveďou a Večerou Pánovou o 9.30 hod.

Apríl 2023

17. 04. Kňazská schôdza od 08:30 hod. do 17:00 hod.

17. 04. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

18. 04. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

18. 04. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách 

18. 03. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare 15:00 – 16:00 hod.

18. 03. Pastoračné stretnutie 17:45 hod.

19. 04. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

19. 04. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách 

19. 04. Biblická hodina žien na fare 18:00 – 19:30 hod.

19. 04. Biblická hodina mužov externe v Jasenovej na fare od 18:00 hod.

20. 04. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

20. 04. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

20. 04. Služby Božie v CSS Brezovec 15:00 hod.

21. 04. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

21. 04. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

21. 04. SOM - podujatie pre dorast a mládež v Garáž klube od 18:00 hod.

22. 04. Modlitebné spoločenstvo na fare 18:00 – 19:30 hod.

23. 04. Modlitby v kostole 09:00 – 09:30 hod.

23. 04. Služby Božie 10:00 hod. v kostole, aj online na TVDK

Marec

01. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

01. 03. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare 15:15 – 16:15 hod.

01. 03. Večerné pôstne služby Božie na fare 17:00 – 17:50 hod. / List milosti a obývačka Samuela Nováka (r) / pohostenie koláčmi 

01. 03. Biblická hodina žien na fare 18:00 – 19:45 hod.

01. 03. Biblická hodina mužov zrušená

02. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

02. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

02. 03. Služby Božie v CSS Brezovec 15:00 hod.

03. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

03. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

03. 03. Spoločná mládež Oravy na fare 19:00 – 21:30 hod.

04. 03. Individuálne prisluhovanie spovede a Večere Pánovej na fare (r) 16:15 hod.

04. 03. Modlitebné spoločenstvo na fare 18:00 – 19:30 hod.

05. 03. Modlitby v kostole 09:00 – 09:30 hod.

05. 03. Pôstne služby Božie 10:00 hod.

05. 03. Pastoračný rozhovor (r) 18:00 hod.

06. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

06. 03. Pastoračný rozhovor (r)  19:00 hod.

07. 03. Pastoračný rozhovor pred požehnaním manželstva na fare (r) 09:00 hod.

07. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

07. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách 

07. 03. Pastoračný rozhovor na fare (r) 10:30 hod.

07. 03. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare 15:00 – 16:00 hod.

07. 03. Stretnutie tímu detskej besiedky na fare (r) 17:0 hod. / plán letných aktivít, príprava pôstno-veˇľkonočného stretnutia

07. 03. Skupinka mladších žien na fare (r) 18:00 – 20:00 hod. / Začiatok preberania evanjelia podľa Jána, kvíz

08. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

08. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

08. 03. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare 15:15 – 16:15 hod.

08. 03. Večerné pôstne služby Božie na fare a spoločné modlitby 17:00 – 17:50 hod. / Iných zachraňoval... obraz Baltazára Demiana (r)

08. 03. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej na fare (r) 17:50 hod.

08. 03. Biblická hodina žien na fare 18:00 – 19:45 hod.

08. 03. Biblická hodina mužov na fare (r) 18:00 – 20:00 hod. / Zj 5,1-14

09. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

09. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

09. 03. Služby Božie v CSS Brezovec 15:00 hod.

10. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

10. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

10. 03. Pastoračný rozhovor 10:50 hod.

11. 03. Večer spoločenských hier, SEM v Klube Garáž 18:00 hod.

11. 03. Modlitebné spoločenstvo na fare 17:00 – 18:30 hod.

12. 03. Modlitby v kostole 09:00 – 09:30 hod.

12. 03. Pôstne služby Božie 10:00 hod.

12.03. Pastoračný rozhovor (r) 17:50 hod.

13. 03. Kňazská schôdza od 08:30 hod.

13. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

13. 03. Posledná rozlúčka s Paulou Kupčovou v kostole 14:00 hod. (r) / následne na historickom cintoríne (e)

13. 03. Pastoračný rozhovor na fare (e) 15:30 hod.

13. 03. Pastoračný rozhovor (r) 19:00 hod.

14. 03. Pastoračný rozhovor (r) 09:00 hod. 

14. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

14. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

14. 03. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare 15:00 – 16:00 hod.

14. 03. Skupinka mladších žien na fare 18:00 – 20:00 hod.

14. 03. Pastoračná návšteva v domácnosti (r) 19:00 hod.

15. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

15. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

15. 03. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare 15:15 – 16:00 hod.

15. 03. Aktivity pre konfirmandov na fare 16:00 - 16:45 hod.

15. 03. Večerné pôstne služby Božie na fare 17:00 – 17:50 hod.

15. 03. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej na fare (r) 17:00 hod.

15. 03. Biblická hodina žien na fare 18:00 – 19:45 hod.

15. 03. Biblická hodina mužov na fare (r) 18:00 – 20:00 hod. / Zj 6, 1-8

15. 03. Pastoračný rozhovor (r) 20:00 hod.

16. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

16. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

16. 03. Prisluhovanie spovede a Večere Pánovej v ZSS Nestor od 13:30 hod. (r, jm, vm)

16. 03. Služby Božie v CSS Brezovec 15:00 – 15:50 hod.

17. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

17. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

17. 03. Spoločná mládež Oravy na fare 19:00 – 21:30 hod.

18. 03. Modlitebné spoločenstvo na fare 16:30 hod.

19. 03. Modlitby v kostole 09:00 – 09:30 hod.

19. 03. Pôstne služby Božie 10:00 – 10:55 hod.

19. 03. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole 11:00 – 12:00 hod.

20. 03. Služobná cesta - dar kníh pre farskú knižnicu (r, mk) 7:00 hod.

20. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

20. 03. Rokovanie predsedníctva CZ DK 15:00 hod. (nájmom reštaurácia)

20. 03. Triedenie kníh vo farskej knižnici (r) 16:00 - 19:30 hod. 

21. 03. Pastoračný rozhovor pred Krstom Svätým (e) 10:00 hod.

21. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

21. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

21. 03. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare 15:00 – 16:00 hod.

21. 03. Skupinka mladších žien na fare 18:00 – 20:00 hod.

22. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

22. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

22. 03. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare 15:15 – 16:15 hod.

22. 03. Večerné pôstne služby Božie na fare 17:00 – 17:50 hod.

22. 03. Biblická hodina žien na fare 18:00 – 19:45 hod.

22. 03. Biblická hodina mužov na fare (r) 18:00 – 20:00 hod. (r)

23. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

23. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

23. 03. Aktivity pre konfirmandov na fare 15:00 hod.

23. 03. Služby Božie v CSS Brezovec 15:00 hod.

23. 03. Rodičovské združenie konfirmandov II. ročníka na fare 17:00 hod. 

24. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

24. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

24. 03. Pastoračný rozhovor (r) 12:40 hod.

24. 03. SOM – aktivity pre dorast v Garáž klube 18:00 hod.

24. 03. Pastoračný rozhovor (r) 20:00 hod.

25. 03. Konvent LOS v Istebnom 08:30 - 17:00 hod.

25. 03. Modlitebné spoločenstvo na fare 17:00 – 18:30 hod. (r)

26. 03. Modlitby v kostole 09:00 – 09:30 hod.

26. 03. Pôstne pašiové služby Božie 10:00 hod.

26. 03. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole 11:15 hod.

27. 03. Rokovanie farárov Oravy na fare DK 08:00 hod.

27. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod. 

27. 03. Pastoračný rozhovor (r) 14:20 hod.

27. 03. Pastoračný rozhovor v ZD (r) 18:00 hod.

28. 03. Brigádnická pomoc v ZD - posilnenie ukotvenia dverí v soc. zariadeniach 07:00 hod.

28. 03. Rokovanie na fare ohľadne rekonštrukcie kamerového systému za kostolom (r) 09:00 hod.

28. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

28. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

28. 03. Pastoračný rozhovor (r) 10:00 hod.

28. 03. Pastoračný rozhovor (r) 11:00 hod.

28. 03. Rokovania so žiadateľmi o prenájom v ZD (r) 11:30 hod.

28. 03. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare 15:00 – 16:00 hod. (nikol)

28. 03. Skupinka mladších žien na fare 18:00 – 20:00 hod.

29. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

29. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

29. 03. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare 15:15 – 16:15 hod.

29. 03. Večerné pôstne služby Božie na fare 17:00 – 17:50 hod.

29. 03. Biblická hodina žien na fare 18:00 – 19:45 hod.

29. 03. Biblická hodina mužov na fare (r) 18:00 – 20:00 hod.

30. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

30. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

30. 03. Služby Božie v CSS Brezovec 15:00 hod.

31. 03. Úradné hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 – 15:00 hod.

31. 03. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

31. 03. Spoločná mládež na fare, návšteva z CZ Žilina 18:00 hod.

Február 2023

01. 02. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

01. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov -  návšteva vo Veličnej ba fare

01. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

02. 02. o 14:00 hod. Zasadnutie zborového presbyterstva

02. 02. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín

02. 02. o 18:00 hod. Zasadnutie zborového presbyterstva na fare, príprava výročného konventu

03. 02. o 14:00 o 17:30 hod. Odpratávanie snežnej kalamity (mk, jk, es, ees)

04. 02. o 11:00 hod. Odpratávanie snežnej kalamity (mk)

04. 02. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

04. 02. o 18:00 hod. "Chlapinec" - aktivita pre chlapcov

05. 02. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

05. 02. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

05. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

05. 02. o 17:00 hod. Zborový dom Párnica, Na frontovej línii - autentické svedectvá humanitárnych pracovníkov z Ukrajiny, vystúpenie nášho mužského speváckeho zboru

05. 02. o 18:30 hod. Sanácia porúch ozvučenia v kostole (rs, jš)

06. 02. - 10. 02. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

06. 02. o 13:30 hod. Brigáda Zmeškalov dom - zhadzovanie cencúľov (rs, mg, mk)

07. 02. - 10. 02. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

07. 02. o 11:00 hod. Zmeškalov dom -návrhy zateplenia (rs, mk, mg)

07. 02. o 14:00 hod. Brigáda - zhadzovanie snehu zo strechy (rs, mk)

07. 02. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

07. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

08. 02. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

08. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

08. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

09. 02. o 12:30 hod. Individuálne prisluhovanie spovede a Večere Pánovej na fare (r)

09. 02. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín (jp)

10. 02. o 19:00 hod. Spoločná mládež na fare, návšteva z Petržalky / Téma z otázok, intro Snúbenec P. O. Hviezdoslav (r)

11. 02. o 14:00 hod. Sánkovačka (sústredenie pred Klub Garáž)

11. 02. o 17:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 02. o 19:00 hod. Aktivity pre dorast a mládež: Palacinkovica (Klub Garáž)

11. 02. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

12. 02. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

12. 02. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole, Výročný konvent (aj online)

12. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

13. 02. o 08:30 hod. Kňazská schôdza v Liptovskej Kokave

13. - 17. 02. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

14. - 17. 02. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

14. 02. o 13:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

14. 02. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

14. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

15. 02. o 11:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

15. 02. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

15. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

15. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

15. 02. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín (es)

16. 02. o 11:20 hod. Pastoračný rozhovor (r)

16. 02. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

17. 02. o 15:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

17. 02. o 18:00 hod. Aktivity pre dorast SOM: Je tu niekto? (Klub Garáž) 

18. 02. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

19. 02. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

19. 02. o 09:00 hod. Nastavovanie zariadení v kostole pre audio-výstup do TVDK

19. 02. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

19. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

19. 02. o 19:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

20. - 24. 02. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

21. - 24. 02. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

21. 02. o 12:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

21. 02. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

21. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

22. 02. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

22. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

22. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

23. 02. o 11:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

23. 02. o 17:00 hod. Hospodársky výbor, v CC (r)

23. 02. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín (es)

24. 02. o 16:00 hod. Rokovanie predsedníctva CZ DK na fare (predajňa Tranoscius)

24. 02. o 16:00 hod. Nácvik piesní ku poslednej rozlúčke s LN

24. 02. o 19:00 hod. Spoločná mládež na fare

25. 02. o 18:00 hod. Modlitby na fare - MoS

26. 02. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

26. 02. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

26. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

26. 02. o 16:00 hod. Kňazská spoveď s Večerou Pánovou v Hybiach

27. 02. o 09:30 hod. Pastoračný rozhovor na fare (r)

27. 02. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15-00 hod.


Január 2023

01. 01. o 09:00 hod. Modlitby  v kostole

01. 01. o 10:00 hod. Služby Božie na Nový rok 2023 (aj naživo v TVDK)

02. - 05. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

03. 01. o 09:00 hod. Vyučovanie dospelých ku vstupu do ECAV (r)

03. 01. o 11:00 hod. Pastoračný rozhovor po pohrebe (e)

03. 01. o 11:20 hod. Pastoračný rozhovor pred pohrebom (r)

03. 01. o 11:40 hod, Pastoračný rozhovor prd pohrebom (e)

03. 01. o 15:00 hod. Pastoračný rozhovor pred sobášom (e)

04. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

05. 01. o 14:00 hod. Pohreb v Dolnej Lehote (dom smútku) a následne na cintoríne v DL (r)

05. 01. o 15:00 hod. Pohreb v kostole, následne na historickom cintoríne v DK (e)

05. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín (jp)

06. 01. o 10:00 hod. Služby Božie - Zjavenie Krista Pána mudrcom (jp)

06. 01. o 19:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

07. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

07. 01. o 21:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

08. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

08. 01.. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

08. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

08. 01. o 15:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

09. 01. o 8:30 hod. Kňazská schôdza v Liptovskom Mikuláši

09. - 13. 01. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

10. - 13. 01. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

10. 01. o 06:00 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (dvere na WC)

10. 01. o 10:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

10. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

10. 01. o 15:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

10. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare 

10. 01. o 18:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 01. o 09:50 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 01. o 12:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 01. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

11. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

11. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

12. 01. o 18:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

12. 01. o 14:00 hod. Výbor ku zmene interiéru v CSS Brezovec (r, mk)

12. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín (vk)

12. 01. o 18:00 hod. Nácvik piesní s organistom (r)

13. 01. o 11:15 hod. Pastoračný rozhovor (r)

13. 01. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

13. 01. o 17:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

13. 01. o 18:00 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (montáž svietidla)

14. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

15. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

15. 01.. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

15. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

15. 01. o 11:15 hod. Krst Svätý Hana H. (e)

15. 01. o 16:40 hod. Pastoračný rozhovor (r)

16. - 20. 01. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

17. - 20. 01. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

17. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

17. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

18. 01. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

18. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov - návšteva v Jasenovej

18. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

19. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín

20. 01. o 18:00 hod. Podujatie pre dorast a mládež SOM, téma: Výzvy, miesto: Garáž klub Dolný Kubín

21. 01. o 10:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

21. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

22. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

22. 01. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

22. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

22. 01. o 11:15 hod. Krst Svätý

22. 01. o 13:00 hod. Pastoračná návšteva (e,r)

23. - 27. 01. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

23. 01. o 14:00 hod. Pohreb v kostole +Helena Mancová (e)

24. - 27. 01. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

24. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

24. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

25. 01. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

25. 01. o 16:15 hod. Odjazd spred pošty na evanjelizáciu PROCHRIST do Liptovského Mikuláša

25. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

26. 01. o 08:00 hod. Online schôdza OS

26. 01. o 12:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

26. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín

27. 01. o 09:30 hod. Ekumenické služby Božie v CSS Brezovec (jp)

27. 01. o 10:45 hod. Prisluhovanie spovede s Večerou Pánovou (r)

27. 01. o 12:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

27. 01. o 17:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

27. 01. o 19:00 hod. Spoločná mládež na fare

28. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

29. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

29. 01. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

29. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

29. 01. o 11:15 hod. Krst Svätý

29. 01. o 17:00 hod, vo Vrbici - kandidačný výbor LOS

30. 01. - 03. 02. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

31. 01. - 03. 02. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

31. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

31. 01. o 17:00 hod. Výbor detskej besiedky CZ DK - plán akcií

31. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

31. 01. o 18:00 hod. Spevácky zbor mužov - nácvik piesní