Archív oznamov 2022

Archív oznamov 2022

Vložte svoj text

December 2022

01. 12. o 07:00 hod. Modlitby u primátora (mk)

01. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

02. 12. o 11:00 hod. Pastoračný rozhovor (r) *1

02. 12. o 13:00 hod. Pastoračný rozhovor (r) *3

02. 12. o 14:00 hod. 2x prisluhovanie spovede s Večerou Pánovou v CSS DK (jp)

02. 12. o 15:00 hod. Pastoračný rozhovor (r) *2

02. 12. o 15:45 hod. Pastoračný rozhovor (r) *5

03. 12. o 10:00 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome - príprava priestorov na akciu

03. 12. o 17:00 hod. Modlitby na fare

04. 12. o 08:00 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome - príprava priestorov na akciu

04. 12. o 08:30 hod. Spoveď s večerou Pánovou v kostole

04. 12. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

04. 12. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

04. 12. o 11:30 hod. Adventná kapustnica -  celozborový spoločný obed s poobedným programom v Zmeškalovom dome

05. -07. 12. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 12:00 hod.

06. - 09. 12. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

06. 12. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (e)

06. 12. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

07. 12. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (e)

07. 12. o 17:00 hod. Večerné adventné služby Božie v kostole (e)

07. 12. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (jg)

07. 12. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

08. - 09. 12. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

08. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

09. 12. o 14:00 hod. Pastoračná návšteva v nemocnici (r)

10. 12. o 14:00 hod. Nácvik liturgie s novým organistom (e)

10. 12. od 15:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (výmena akum.)

10. 12. o 16:15 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej

10. 12. o 17:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare (r)

11. 12. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

11. 12. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

11. 12. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

11. 12. o 11:10 hod. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole

11. 12. o 15:30 hod. Adventno-vianočné stretnutie pre deti a rodičov v Zmeškalovom dome

12. - 16. 12. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

13. - 16. 12. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

13. 12. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (e)

13. 12. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

14. 12. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (e)

14. 12. o 17:00 hod. Večerné adventné služby Božie v kostole

14. 12. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

14. 12. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

08. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec (e)

15. 12. od 15:00 hod. Prisluhovanie spovede a Večere Pánovej imobilným klientom CSS Brezovec na izbách (r)

16. 12. o 14:00 hod. Pohreb v dome smútku (e)

16. 12. o 18:00 hod. Vianočný špeciál - podujatie pre mládež v Garáž klube

17. 12. o 16:00 hod. Nácvik liturgie s novým organistom (e)

17. 12. o 17:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare (r)

18. 12. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

18. 12. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

18. 12. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

18. 12. o 11:10 hod. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole

19. - 23. 12. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

20. - 22. 12. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách (okrem ZŠ JM a ZŠ MK - chrípkové prázdniny)

20. 12. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka nebude - chrípkové prázdniny

20. 12. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

21. 12. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka nebude - chrípkové prázdniny

21. 12. o 17:00 hod. Večerné adventné služby Božie v kostole

21. 12. o 18:00 hod. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole pre členov biblických hodín

2. 12. o 12:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

22. 12. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec so spoveďou a Večerou Pánovou

23. 12. o 14:00 hod. Pohreb v kostole Dolný Kubín a následným pokračovaním v Pokryváči (e)

24. 12. o 15:00 hod. Štedrovečerné služby Božie v kostole (priamy prenos)

24. 12. o 17:00 hod. Štedrovečerné služby Božie v kostole (bez priameho prenosu)

25. 12. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

25. 12. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole 1. sviatok vianočný (priamy prenos)

25. 12. o 10:00 hod. Detská besiedka začína na fare, pokračuje službami Božími

26. 12. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole 2. sviatok vianočný (priamy prenos)

27. - 30. 12. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

27. 12. o 16:00 hod. Zasadnutie inventarizačnej komisie

28. 12. o 18:00 hod. Piesne a ďakovné modlitby na fare

29. 12. o 19:30 hod. Nácvik liturgie s novým organistom (e)

30. 12. o 08:00 hod. Varenie kapustnice v podkroví pre sociálny program v Garáž klube

30. 12. o 10:00 hod. Príprava dospelých na vstup do ECAV (r)

30. 12. o 11:00 hod. Pastoračná príprava pred Krstom Svätým (e)

30. 12. o 14:00 hod. Pohreb v kostole (r)

31. 12. o 17:00 hod. Služby Božie k uzávierke kalendárneho roka v kostole (aj online)

01. 01. 2023 o 10:00 hod. Novoročné služby Božie v kostole (aj online)


November 2022

01. 11. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

02. 11. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (e)

02. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

02. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

02. 11. o 19:00 hod. VM výbor - vyhodnotenie evanjelizácie, modlitby (r)

03. 11. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

04. 11. o 09:40 hod. Pastoračný rozhovor (r)

04. 11. o 19:00 hod. Stretnutie mládeže na fare

05. 11. o 16:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

06. 11. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

06. 11. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

06. 11. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

07. -11. 11. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

08. - 11. 11. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

08. 11. o 14:30 hod. Pastoračný rozhovor (e)

08. 11. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (e)

08. 11. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

09. 11. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (e)

09. 11. o 17:00 hod. Príprava adventného stretnutia detí a rodičov (r)

09. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

09. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

10. 11. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

10. 11. o 16:00 hod. Hospodársky výbor na fare

10. 11. o 18:00 hod. Zasadnutie zborového presbyterstva na fare

11. 11. po 18:00 hod. Reportáž o br. farárovi Mgr. Rastislavovi Stančekovi, PhD. na TVDK

12. 11. o 11:00 hod. Krst Svätý - Martin (r)

12. 11. o 12:40 hod. Sprevádzanie návštevy z CZ ECAV Badín v kostole (r)

12. 11. o 16:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

13. 11. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

13. 11. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online), voľby na post generálneho dozorcu

13. 11. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

13. 11. o 11:15 Krst Svätý - Sidónia a Zina

14. - 16. 11. a 18. 11. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

15. - 16. 11. a 18. 11. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

15. 11. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (e)

15. 11. o 17:00 hod. Prípravný výbor k celozborovej adventnej kapustnici (r)

15. 11. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare 

16. 11. o 17:00 hod. Spoveď s Večerou Pánovou v domácnosti (r)

16. 11. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (e)

16. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

16. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

17. 11. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec 

19. 11. o 17:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

20. 11. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

20. 11. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

20. 11. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

20. 11. o 11:20 hod. Krst Svätý - Olívia

21. 11. o 08:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

21. - 24. 11. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

21. 11. o 13:30 hod. Pohreb v kostole (e)

21. 11. o 15:30 hod. Zasadnutie HV na fare (r)

21. 11. o 16:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

22. - 25. 11. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

22. 11. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (e)

22. 11. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

23. 11. o 11:00 hod. Brigáda v kostole (r) - ozvučenie

23. 11. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (e)

23. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r) Úvod do knihy Zjavenie Jána

23. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

24. 11. o 10:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

24. 11. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

24. 11. o 16:30 hod. Popoludnie s Cranachom - prednáška br. farára Stančeka v Evanjelickom dome v Tvrdošíne

25. 11. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 12:00 hod.

25. 11. o 16:00 hod. Pastoračná návšteva v domácnosti (r)

26. 11. o 17:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

27. 11. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

27. 11. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online), Pamiatka posvätenia chrámu, otvorenie novej výstavy

27. 11. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare 

27. 11. o 11:10 hod. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole

28. 11. - 02. 12. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 12:00 hod.

28. 11. od 08:00 hod. Brigáda na fare - byt (r)

28. 11. o 17:00 hod. Prípravný výbor ku Adventnej kapustnici

29. 11. o 09:00 hod. Natáčanie videa - duchovné zamyslenie ku adventu a Vianociam

29. 11. o 10:00 hod. Pastoračný rozhovor pred Krstom Svätým (r)

29. 11. - 02. 12. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

29. 11. o 14:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

29. 11. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (e)

29. 11. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

30. 11. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (e)

30. 11. o 17:00 hod. Večerné adventné služby Božie v kostole (e)

30. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

30. 11. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

30. 11. o 18:10 hod. Pastoračný rozhovor (e) *7


Október 2022

01. 10. o 16:00 hod. Zdobenie oltára pri poďakovaní za úrody zeme - môžete priniesť ovocie či zeleninu

01. 10. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

02. 10. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

02. 10. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole, téma: Poďakovanie za úrody zeme (aj online), pokračovanie v zbierke - POTRAVINOVÁ POMOC pre sociálne slabšie rodiny nášho cirkevného zboru

02. 10. o 11:15 hod. Pastoračný rozhovor (es)

02. 10. o 10:00 hod. Účasť delegácie CZ DK v partnerskom CZ Cieszyn (ukončenie rekonštrukčných a reštaurátorských práv v Ježišovom Kostole)

02. 10. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

03. - 07. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod. 

04. - 07. 10. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách 

04. 10. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (es)

04. 10. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor pred Krstom svätým a sobášom (es)

05. 10. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (es)

05. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (pars rs)

05. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

06. 10. o 14:00 hod. Pohreb v kostole (es)

06. 10. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec (rs)

06. 10. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor pres sobášom (es)

08. 10. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

09. 10. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

09. 10. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole, pokračovanie v zbierke - POTRAVINOVÁ POMOC pre sociálne slabšie rodiny nášho cirkevného zboru

09. 10. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

10. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

11. - 14. 10. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách 

11. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 12:00 - 15:00 hod.

11. 10. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (es)

12. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 12:00 - 15:00 hod.

12. 10. od 14:00 hod. Triedenie kníh vo farskej knižnici (lb, rs, mč)

12. 10. o 14:30 hod. Pastoračný rozhovor pred Krstom svätým (es) 

12. 10. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (es)

12. 10. o 17:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

12. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

12. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

12. 10. o 19:00 hod. Zasadnutie tímu na prípravu evanjelizácie

13. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod. 

13. 10. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

14. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

15. 10. o 15:00 hod. Kresťanský sobáš, Matúš a Timea (e)

15. 10. o 15:30 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej (r)

15. 10. o 17:00 hod. Modlitebné spoločenstvo v Zmeškalovom dome (r)

15. 10. o 18:00 hod. Evanjelizačný Hip-hopový koncert pre mladých, Zmeškalov dom

16. 10. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

16. 10. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

16. 10. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

16. 10. o 11:30 hod. Krst svätý

17. - 21. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

17. 10. o 17:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

18. - 21. 10. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

18. 10. od 14:00 hod. Triedenie kníh vo farskej knižnici (lb) 

18. 10. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (es)

19. 10. o 10:15 hod. Pastoračný rozhovor (r)

19. 10. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (es)

19. 10. o 17:00 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ DK (nájom-rokovanie o podmienkach)

19. 10. o 17:00 hod. Nácvik mužského speváckeho zboru

19. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

19. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

20. 10. o 11:15 hod. Komisia pre záchranu historických hrobov na DK cintoríne (r,eb)

20. 10. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec - zrušené zriaďovateľom

20. 10. o 16:30 hod. Pastoračný rozhovor pred Krstom svätým (es)

21. 10. o 18:00 hod. SOM - Podujatie pre dorast a mládež v Garáž klube

21. 10. o 18:30 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej (r)

22. 10. o 17:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

22. 10. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

22. 10. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

22. 10. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

22. 10. o 11:15 hod. Krst svätý

22. 10. o 10:00 hod. Priamy prenos služieb Božích z Prešova 100 listov histórie, na ktorých br. farár Stanček prednáša o histórii prvej inštalácie biskupov v ČSR

24. - 28. 10. Stránkové hodiny pracovníčok farského kvôli PN sú v obmedzenom režime 10:00 - 12:00 hod.

25. - 28. 10. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

25. 10. o 10:00 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ DK (plán akcií - adventná kapustnica)

25. 10. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka Exkurzia na dolnokubínskom historickom cintoríne (r)

26. 10. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka Exkurzia na dolnokubínskom historickom cintoríne (r)

26. 10. o 17:00 hod. Nácvik mužského speváckeho zboru

26. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

26. 10. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

26. 10. o 19:00 hod. Zasadnutie tímu na prípravu evanjelizácie 

27. 10. o 14:00 hod. Pohreb v kostole

27. 10. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

27. 10. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

29. 10. o 17:30 hod. Stratený syn I. - evanjelizácia v Zmeškalovom dome

30. 10. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

30. 10. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online), téma: Pamiatka zosnulých

30. 10. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

30. 10. o 13:30 hod. Stratený syn II. - evanjelizácia v Zmeškalovom dome

31. 10. o 15:00 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej (r)

31. 10. o 17:00 hod. Služby Božie v kostole, téma: Pamiatka reformácie


September 2022

01. 09. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

02. 09. o 07:00 hod. Modlitby na MÚ DK (r)

02. 09. od 08:30 hod. Dovoz kníh do farskej knižnice od darcu z Liptova (rs, mk)

02. 09. 11:00 hod. Predmanželská párová terapia (es)

02. 09. 13:00 hod. Pastoračná príprava ku kresťanskému sobášu (es)

02. 09. o 17:00 hod. Sprevádzanie zahraničnej návštevy v artikulárnom kostole v Leštinách s výkladom (r)

03. 09. o 08:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (nakladanie a odvoz sute - mk)

03. 09. o 17:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

03. 09. o 19:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

04. 09. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole (mk)

04. 09. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online) - požehnanie na začiatok školského roka

04. 09. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare - len ranné sústredenie, potom presun do kostola

05. 09. o 09:15 hod. Pastoračná návšteva (rs)

05. - 09. 09. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

06. 09. o 08:00 hod. Brigáda - príprava obedových servisov na zborový deň (jh)

06. 09. o 11:00 hod. Prisluhovanie spovede a Večere Pánovej v domácnosti (r)

06. 09. 15:00 - 17:00 hod. Triedenie kníh v zborovej knižnici (r)

06. 09. 19:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

07. 09. o 08:00 hod. Brigáda v areály fary (r, mk)

07. 09. o 14:00 hod. Triedenie kníh v zborovej knižnici (r)

07. 09. o 17:30 hod. Biblický výklad - Stan stretávania (r)

07. 09. o 17:30 hod. Príprava programu pre deti na zborový deň

07. 09. o 18:00 hod. Stavanie stanov na zborový deň

07. 09. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

07. 09. o 18:00 hod. Zasadnutie prípravného tímu ku plánovanému Zborovému dňu

07. 09. o 19:00 hod. Zasadnutie predsedníctva cirkevného zboru

07. 09. o 19:30 hod. Nácvik mužského spevokolu

08. 09. 15:00 hod. - 17:00 hod. Triedenie kníh vo farskej knižnici (r)

08. 09. o 17:00 hod. Brigáda v areály fary (rs,mk)

08. 09. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

08. 09. o 19:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

09.09. o 10:00 hod. Deň obetí holokaustu a rasového násilia / Nezabudnutí susedia. Verejné podujatie začne pred budovou bývalej synagógy v Dolnom Kubíne.

10. 09. o 09:00 hod. Brigáda na fare - dovoz a rozostavenie lavíc a stolov

10. 09. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo v kostole

11. 09. o 06:30 hod. Začiatok príprav zborového dňa - tešíme sa na Vašu pomoc

11. 09. o 10:00 hod. Zborový deň - služby Božie, pokračovanie spoločným obedom (čerstvý kotlíkový guláš) v areály fary a popoludňajším programom, pre deti je pripravená ZOO, atrakcie a workshop (výroba sviečok)

11. 09. o 11:30 hod. Krst Svätý Matej Motyka

11. 09. o 17:30 hod. Pastoračná návšteva v domácnosti (r)

12. 09. od 08:30 kňazská schôdza v Kráľovej Lehote

12. 09. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

12. 09. o 16:00 hod. Duchovné sprevádzanie ťažko chorého v NsP DK (r)

13. 09. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

13. 09. o 10:00 hod. Pastoračný rozhovor s pozostalou rodinou (e)

13. 09. o 15:30 hod. Pastoračný rozhovor pred sobášom (e)

14. 09. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

14. 09. o 14:00 hod.  Pohreb v kostole v DK a na cintoríne v Párnici, + Mária Sagálová

14. 09. o 14:00 hod. Triedenie kníh vo farskej knižnici (lb, mč)

14. 09. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (es)

14. 09. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

14. 09. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

15. 09. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

16. 09. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 14:30 hod.

16. 09. o 13:30 hod. Brigáda (zloženie posledných stanov zo zbor. dňa) 

16. 09. o 15:00 hod. Príprava pred sobášom (e)

17. 09. o 14:30 hod. Sobáš Ľubomíra a Zdenky

17. 09. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

18. 09. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

18. 09. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online), voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

18. 09. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

18. 09. o 11:20 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ DK - agenda Krstu Svätého

19. - 23. 09. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

20. 09. o 08:00 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ - nájom Lucia (denné centrum)

20. 09. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (es)

21. 09. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (es)

21. 09. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

21. 09. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

22. 09. o 12:00 hod. Pastoračný rozhovor (rs)

22. 09. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec (es)

22. 09. o 17:00 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ DK - nájom Lucia (barbecue)

22. 09. o 19:00 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ DK - postup prác v ZD

22. 09. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

23. 09. o 10:00 hod. Prednáška br. farára Rastislava Stančeka: Baltazár Demian - "írsky Matúš" na vedeckej konferencii Sláva šľachetným VII. v Liptovskom Mikuláši

24. 09. o 16:00 hod. Návšteva riaditeľa Múzea protestantizmu Cieszyn na fare

25. 09. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

25. 09. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online), návšteva riaditeľa Múzea protestantizmu v Cieszyne Marcina Gabriśa, návšteva veriacich z CZ Liptovská Sielnica a Liptovský Trnovec

25. 09. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare 

25. 09. o 11:20 hod. Výklad o dejinách a súčasnosti CZ DK (rs)

26. - 30. 09. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

26. 09. o 13:00 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej (rs)

27. 09. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročníka na fare (es)

27. 09. o 17:00 hod. Pastoračný rozhovor (rs)

27. 09. o 19:00 hod. Pastoračný rozhovor (rs)

27. 09. o 14:00 - 17:30 hod. Triedenie kníh vo farskej knižnici (rs, lb)

28. 09. o 14:30 hod. Pohreb v kostole

28. 09. o 15:30 hod. Pastoračný rozhovor (rs)

28. 09. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročníka na fare (es)

28. 09. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (rs)

28. 09. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

29. 09. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec 

29. 09. od 15:00 hod. do 17:15 hod. Triedenie kníh vo farskej knižnici (lb, rs)


August 2022

06. 08. o 14:30 hod. Sobáš Martina a Zuzany 

07. 08. o 11:10 hod. Krst Svätý Laura Hanušniaková (aď)

09. 08. o 15:00 hod. Pohreb v kostole +Marta Melicherčíková (jp)

11. 08. o 14:00 hod. Pohreb v kostole +Lukáš Breda (jg) 

17. 08. o 15:00 hod. Pohreb v kostole +Meravá (jp)

18. 08. Pohreb v kostole +Cemanová (jp)

21. kajuca nedela

27. 08. o 15:00 hod. Sobáš Lucie

Júl 2022

01. 07. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

01. 07. o 19:30 hod. Organista a skladateľ István Nagy - hudobná návšteva pri DK organe

02. 07. o 09:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

02. 07. o 11:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

02. 07. o 12:30 hod. Sobáš -  Milan a Ivana (e)

02. 07. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare (r,m)

03. 07. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

03. 07. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

03. 07. o 10:00 hod. Detská besiedka so začiatkom v kostole 

04. 07. o 09:00 hod. Manželská terapia (r)

04. 07.  Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

06. 07. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

06. 07. o 17:00 hod. Pamiatka umučenia Jána Husa - Služby Božie 

06. 07. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

06. 07. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

07. 07. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

07. 07. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK

08. 07. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

09. 07. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

09. 07. o 18:00 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej (r)

10. 07. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

10. 07. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

10. 07. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare 

11. 07. o 08:00 hod. Rokovanie na meste - Historický cintorín (r)

11. 07. o 09:00 hod. Manželská terapia (r)

11. - 15. 07. 10:00 hod - 15:00 hod. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu

11. 07. o 17:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

12. 07. o 10:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

12. 07. o 15:30 hod. Pastoračná návšteva (r)

13. 07. o 17:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

13. 07. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

13. 07. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

14. 07. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK

14. 07. o 17:00 hod. Zasadnutie zborového presbyterstva

14. 07. o 19:00 hod. Obhliadka II. NP ZD členmi SV (r)

15. 07. o 16:30 hod. Pastoračný rozhovor

15. 07. o 17:00 hod. Rokovanie predsedníctva CZ DK ohľadne nájmu sály

16. 07. o 07:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (vypratávanie sute z podláh)

16. 07. o 16:30 Pastoračný rozhovor (r)

17. 07. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

17. 07. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

17. 07. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare 

18. - 21. 07. Denný detský tábor vo filiálke Tvrdošín pre deti Hornej Oravy

18. 07. 10:00 - 15:00 hod. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

18. 07. o 15:00 hod. Pohreb v kostole a na cintoríne vo Veľkom Bysterci, + Ondrej Vankúš

19. 07. 10:00 - 15:00 hod. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

20. 07. 10:00 - 15:00 hod. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

20. 07. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare 

20. 07. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

21. 07. 10:00 - 15:00 hod. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

21. 07. 10:15 - 13:30 hod. Aktivity pre deti (interaktívna prehliadka kostola, Park dejateľov, aktivity na fare, obed)

21. 07. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK

21. 07. o 17:00 hod. Kandidačné presbyterstvo k voľbe zborových farárov

22. 07. 10:00 - 15:00 hod. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

22. 07. o 17:00 hod. Stavebný výbor v ZD

24. 07. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

24. 07. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

24. 07. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare 


Jún 2022

01. 06. o 09:00 hod. Individuálna spoveď s Večerou Pánovou na fare (r)

01. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

01. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

02. 06. o 09:00 hod. Rokovanie predsedníctva CZ na Meste DK (cintoríny, pozemky VB)

02. 06. o 11:00 hod. Rokovanie predsedníctva CZ v Zmeškalovom dome (kuchynka, šatňa)

02. 06. 14:30 - 16:30 hod. Individuálne preskúšavanie konfirmandov II. ročníka

02. 06. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK

02. 06. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

02. 06. o 19:00 hod. Pastoračný rozhovor (e)

03. 06. o 12:00 hod. Stavebný výbor (bankomat)

04. 06. o 19:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

05. 06. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

05. 06. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole - 1. slávnosť svätodušná (aj online)

05. 06. o 10:00 hod. Detská besiedka začína v kostole službami Božími a pokračuje aktivitami pre deti

05. 06. o 11:15 hod. Krst Svätý - Ella

06. 06. - 10. 06. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

06. 06. - 10. 06. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

06. 06. 15:00 hod. Individuálne preskúšavanie konfirmandov II. ročníka

06. 06. o 17:00 hod. Služby Božie v kostole - 2. slávnosť svätodušná

07. 06. 14:30 - 17:00 hod. Individuálne preskúšavanie konfirmandov II. ročníka

07. 06. o 15:15 hod. Palacinkovica na fare pre konfirmandov I. ročníka

07. 06. o 17:00 hod. Zasadnutie Stavebného výboru v Zmeškalovom dome (II. etapa prác)

07. 06. o 18:00 hod. Zasadnutie Stavebného výboru v Zmeškalovom dome (kuchyňa-Lucia)

07. 06. o 19:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

08. 06. o 09:00 hod. Manželská terapia na fare (r) 

08. 06. o 10:15 hod. Pastoračný rozhovor pred sobášom (e)

08. 06. o 13:00 hod. Triedenie kníh - farská knižnica (r)

08. 06. 14:30 - 17:00 hod. Individuálne preskúšavanie konfirmandov II. ročníka (e)

08. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

08. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

09. 06. 14:00 hod. Triedenie kníh - farská knižnica (r, l, m)

09. 06. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK 

09. 06. 14:30 - 17:00 hod. Individuálne preskúšavanie konfirmandov II. ročníka (e)

10. 06. 08:00 hod. Celodenná brigáda - Zmeškalov dom (príprava kontajnerov, vysypávanie sute)

11. 06. 07:30 hod. Veľká brigáda - Zmeškalov dom (vysypávanie sute) 

11. 06. o 19:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

12. 06. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

12. 06. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole - Svätá Trojica (aj online)

12. 06. o 10:00 hod. Detská besiedka

12. 06. o 14:00 hod. Sprevádzanie v kostole (r) - členovia CZ Giraltovce

13. 06. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

13. - 17. 06. Seniorálna pastorálna konferencia v L. Mikuláši

14. 06. - 17. 06. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách 

14. 06. 14:00 hod. Triedenie kníh v zborovej knižnici (r)

14. 06. 14:00 - 17:00 hod. Individuálne preskúšavanie konfirmandov II. ročníka (e)

14. 06. o 15:15 hod. Mladší dorast - zmrzlina a exkurzia pri zvonoch vo veži kostola (l, r)

14. 06. o 18:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

15. 06. 10:30 hod. Rokovanie Mesto DK - historický cintorín (r)

15. 06. 12:00 hod. Triedenie kníh v zborovej knižnici (r)

15. 06. 14:00 - 17:00 hod. Individuálne preskúšavanie konfirmandov II. ročníka (e)

15. 06. 16:30 hod. Revízia číselníkov v kostole (r)

15. 06. o 17:00 hod. Príprava letného biblického tábora pre deti a i. (r)

15. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

15. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

15. 06. o 18:00 hod. Pastoračná návšteva (r)

16. 06. o 10:00 hod. Príprava pred sobášom (e)

16. 06. o 11:00 hod. Príprava pred sobášom (e)

16. 06. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK

17. 06. o 07:00 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (r)

17. 06. o 15:00 hod. Sobáš Dušana a Simony (e)

17. 06. o 15:15 - 19:15 hod. Triedenie kníh v zborovej knižnici (r, l)

17. 06. o 16:30 hod. Sobáš Rastislava a Karin (e)

18. 06. o 07:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (r)

18. 06. o 15:00 hod. Retro mládež v Garáž klube

18. 06. o 19:00 hod. Modlitebné spoločenstvo (r)

19. 06. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

19. 06. o 10:00 hod. Detská besiedka 

19. 06. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole - Verejná skúška konfirmandov (aj online)

19. 06. o 11:05 hod. Spoveď s Večerou Pánovou v kostole

19. 06. o 16:00 hod. Popoludnie s Lucasom Cranachom, v ev. a. v. kostole Žaškove, stretnutie mužov Oravy (r)

20. - 24. 06. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

20. - 24. 06. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

20. 06. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

21. 06. o 15:00 hod. Mladší dorast 

21. 06. o 17:00 hod. Stavebný výbor - Zmeškalov dom

22. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

22. 06. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

23. 06. Pohreb v kostole

23. 06. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK 

24. 06. o 13:30 hod. Pohreb v kostole + Ondrej Zápotočný

24. 06. o 15:00 hod. Konfirmandi II. ročník - nácvik programu

25. 06. o 09:00 hod. Príprava programu pred sobášom (r)

25. 06. o 19:00 hod. Modlitebné spoločenstvo

25. 06. o 19:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

26. 06. o 09:00 hod. Slávnosť konfirmácie

26. 06. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

27. 06. Stránkové hodiny Farského úradu: 10:00 hod. - 12:00 hod.

27. - 29. 06. Uzavretie vyučovania NV na školách, podpisovanie katalógov 

28. 06. Z dôvodu dovolenky a náhradného voľna pracovníčok nie sú stránkové hodiny FÚ

29. 06. Stránkové hodiny Farského úradu: 10:00 hod. - 12:00 hod.

29. 06. o 12:30 hod. Triedenie kníh v zborovej knižnici (r, l)

29. 06. o 14:15 hod. Rokovanie s dodávateľom jedálenského výťahu a plošiny pre imobilných v Zmeškalovom dome (r)

29. 06. o 17:00 hod. Sviatok Petra a Pavla - služby Božie v kostole

30. 06. Stránkové hodiny Farského úradu: 10:00 hod. - 12:00 hod.

30. 06. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK

30. 06. o 16:15 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej (r)

Máj 2022

01. 05. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

01. 05. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

01. 05. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

01. 05. o 11:15 hod. Krst Svätý Dominik

01. 05. o 14:00 hod. v Istebnom (zborový dom) Stretnutie oravských mamičiek

02. - 06. 05. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

02. - 06. 05. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

03. 05. o 10:30 hod. Krátka prednáška ku téme obrazu Baltazára Demiana: Pán Ježiš Kristus

03. 05. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník

03. 05. o 16:00 hod. Porada ku práci z konfirmandmi II. roč. (fara, r,l,m)

04. 05. o 10:30 hod. Porada v zborovej knižnici - nemecká literatúra (r,l)

04. 05. o 12:00 hod. Rozhovor pred Krstom svätým (r)

04. 05. o 14:30 hod. Vyučovanie konfirmandov II. A ročník na fare

04. 05. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. B ročník na fare

04. 05. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor (e)

04. 05. o 17:00 hod. Benefičný koncert v MsKS

04. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (už bez online prenosu)

04. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

04. 05. o 19:00 hod. Pastoračná návšteva (r)

05. 05. o 14:00 hod. Individuálne prisluhovanie spovede s Večerou Pánovou (r)

05. 05. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

05. 05. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

06. 05. o 09:30 hod. Pastoračná príprava pred sobášom a Krstom Svätým (e)

06. 05. o 18:00 hod. Stretnutie mládeže na fare

07. 05. o 18:00 hod. Nácvik speváckeho zboru mužov na fare

07. 05. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

08. 05. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

08. 05. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole s programom I. ročníka konfirmandov na Deň matiek (online na TVDK a www.tvdk.sk)

08. 05. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

08. 05. o 11:05 hod. Nácvik speváckeho zboru konfirmandov II. ročníka v kostole

08. 05. o 16:15 hod. Pastoračný rozhovor (r)

09. 05. o 09.30 hod. ZED LOS/SPK

09. - 13. 05. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

09. 05. o 20:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

10. - 13. 05. Vyučovanie náboženskej výchovy na školách

10. 05. o 14:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

10. 05. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník (e)

11. 05. o 09:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 05. o 14:00 hod. Triedenie nemeckej literatúry - zborová knižnica (r,l,m)

11. 05. o 14:30 hod. Vyučovanie konfirmandov II. A ročník na fare (e)

11. 05. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. B ročník na fare (e)

11. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

11. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

12. 05. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec na M. Hattalu DK

12. 05. o 16:00 hod. Individuálne prisluhovanie spovede s Večerou Pánovou (r)

12. 05. o 18:00 hod. Pastoračná návšteva (r)

13. 05. o 09:00 hod. Manželská terapia (fara, r)

14. 05. o 18:00 hod. Nácvik speváckeho zboru mužov na fare

14. 05. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

15. 05. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

15. 05. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (bez online v TVDK)

15. 05. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

15. 05. o 11:05 hod. Nácvik speváckeho zboru konfirmandov II. ročníka na fare

15. 05. o 11:15 hod. Krst Svätý - Eliška, Sebastián a Rebeka

15. 05. o 15:00 hod. Spievame spolu v nedeľu Cantate - info Aktuálna pozvánka

16. 05. o 09:30 Kňazská schôdza LOS v Iľanove 

16. 05. 10:00 - 12:00 hod. Stránkové hodiny Farského úradu (zastupované - e)

17. - 20. 05. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

17. - 20. 05. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

17. 05. o 09:00 hod. Manželská terapia (fara, r)

17. 05. o 10:00 hod. Pastoračný rozhovor (fara, e)

17. 05. o 10:30 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ DK (Zmeškalov dom)

17. 05. o 12:00 hod. Súkromná (ušná) spoveď (e)

17. 05. o 14:00 hod. Triedenie literatúry - zborová knižnica (r, l, m)

17. 05. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

17. 05. o 19:45 hod. Pastoračná návšteva (r)

17. 05. o 20:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

18. 05. o 14:30 hod. Vyučovanie konfirmandov II. A ročník na fare - zrušené kvôli riaditeľskému voľnu na ZŠ

18. 05. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. B ročník na fare - zrušené kvôli riaditeľskému voľnu na ZŠ

18. 05. o 16:00 hod. Pastoračná návšteva (r)

18. 05. o 17:00 hod. Príprava detského tábora

18. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

18. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

19. 05. o 15:00 hod.  Služby Božie v CSS Brezovec na M. Hattalu DK (e)

19. 05. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

19. 05. o 19:00 hod. Pastoračný rozhovor

20. 05. o 13:00 hod. Pohreb +Katarína Cimráková, dom smútku a cintorín V. Bysterec (r)

20. 05. o 18:00 hod. SOM (podujatie pre teenagerov) v Garáž klub Dolný Kubín

21. 05. o 19:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

22. 05. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

22. 05. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole 

22. 05. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

22. 05. o 11:05 hod. Nácvik speváckeho zboru konfirmandov II. ročníka na fare

22. 05. o 11:15 hod. Krst svätý - Adrián

23. - 27. 05. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

23. - 27. 05. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

23. 05. o 13:50 hod. Pastoračný rozhovor (r)

23. 05. o 20:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

24. 05. o 09:00 hod. Manželská terapia na fare (r)

24. 05. o 14:00 hod. Triedenie literatúry - zborová knižnica (r, l, m)

24. 05. o 15:15 hod. Prvé testovanie konfirmandov I. ročník (e) 

25. 05. o 9:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

25. 05. o 14:30 hod. Vyučovanie konfirmandov II. A ročník na fare (e)

25. 05. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. B ročník na fare (e)

25. 05. o 16:15 hod. Pastoračný rozhovor (r)

25. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

25. 05. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

26. 05. o 12:40 hod. Predsobášna príprava (e)

26. 05. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec, ul. M. Hattalu DK (e)

26. 05. o 15:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

26. 05. o 17:00 hod. Služby Božie v kostole - Vstúpenie Krista Pána na nebesá

27. 05. o 10:55 hod. Exkurzia žiakov NV v kostole (r)

27. 05. o 12:00 hod. Zasadnutie rozšíreného predsedníctva - nájmy

27. 05. o 13:00 hod. Rokovanie predsedníctva CZ

28. 05. o 08:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome - osekávanie omietok

28. 05. o 19:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

29. 05. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

29. 05. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole

29. 05. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

29. 05. o 11:15 hod. Osobné prisluhovanie Večere Pánovej v kostole (r)

29. 05. o 20:00 hod. Pastoračný rozhovor

30. 05. - 03. 06. Stránkové hodiny pracovníčok Farského úradu: 10:00 hod. - 15:00 hod.

30. 05. - 03. 06. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

31. 05. o 09:00 hod. Manželská terapia na fare (r)

31. 05. o 14:00 hod. Triedenie literatúry - zborová knižnica (r)

31. 05. o 15:15 hod. Druhé testovanie konfirmandov I. ročník (e) 

Apríl 2022

01. 04. o 18:00 hod. Stretnutie mládeže na fare

02. 04. o 7:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (odstraňovanie starého obkladu z miestnosti č. 4)

02. 04. o 18:00 hod. Modlitebné stretnutie na fare

03. 04. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole 

03. 04. Otvorenie výstavy k 430, výročiu narodenia Juraja Tranovského

03. 04. o 10:00 hod. Pašiové služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

03. 04. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

03. 04. o 11:15 hod. Spoveď s Večerou Pánovou (kostol Dolný Kubín)

04. - 08. 04. o 08:30 hod. Brigády v Zmeškalovom dome

04. - 08. 04. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

05. 04. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník na fare

06. 04. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročník na fare

06. 04. o 17:00 hod. Večerné pôstne služby Božie v kostole

06. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov prezenčne Garáž klub aj online

06. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare

07. 04. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

08. 04. Televízia Dolný Kubín - pozvánka na výstavu ku 430. výročiu narodenia Juraja Tranovského a repríza reportáže o diele Juraja Tranovského 

08. 04. o 14:00 hod. Pohreb +Mária Bencúrová (kostol) / (r,e)

08. 04. o 18:00 hod. Stretnutie mládeže na fare

10. 04. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

10. 04. o 10:00 hod. Pašiové služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

10. 04. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

10. 04. o 11:15 hod. Spoveď s Večerou Pánovou (kostol Dolný Kubín)

10. 04. o 15:30 hod. Pôstno-Veľkonočný program detskej besiedky, Garáž klub

11. 04. o 17:00 hod. Stavebný výbor na fare (vyhodnotenie projektovej dokumentácie a rozpočtu, II. etapa ZD)

12. - 13. 04. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

12. 04. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník na fare, prvý nácvik programu pre DM

13. 04. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročník na fare

13. 04. o 15:00 hod. Prisluhovanie spovede a Večere Pánovej v domácnosti (j)

13. 04. o 17:00 hod. Večerné pôstne služby Božie v kostole 

13. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov prezenčne Garáž klub aj online

13. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare

14. 04. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec so spoveďou a Večerou Pánovou

14. 04. PM Duchovný príhovor Rastislava Stančeka v TVDK, premiéra a následné reprízy 

14. 04. o 17:00 hod. Zelený štvrtok - spoveď s Večerou Pánovou (kostol Dolný Kubín)

15. 04. o 08:30 hod. Spoveď s Večerou Pánovou (kostol Dolný Kubín)

15. 04. o 10:00 hod. Pašiové služby Božie - Veľký Piatok, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

16. 04. o 08:30 hod. Stretnutie detí oravských cirkevných zborov vo Veličnej (kultúrny dom)

17. 04. o 10:00 hod. Služby Božie - Veľkonočná nedeľa, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

17. 04. o 10:00 hod. Detská besiedka - začiatok na fare, pokračovanie v kostole

18. 04. o 10:00 hod. Služby Božie - Veľkonočný pondelok, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

19. 04. o 7:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (umývanie soklov - schodište)

20. 04. - 22. 04. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

20. 04. o 10:30 hod. Pastorácia (r)

20. 04. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročník na fare

20. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare

20. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov prezenčne Garáž klub aj online

21. 04. o 12:30 hod. Pastorácia (r)

21. 04. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

21. 04. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien na fare

22. 04. o 18:00 hod. Stretnutie mládeže na fare

23. 04. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare

24. 04. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

24. 04. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

24. 04. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

25. - 29. 04. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

26. 04. o 09:00 hod. Príprava na vstup do ECAV

26. 04. o 11:00 hod. Pastorácia (r)

26. 04. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník (nácvik v kostole)

26. 04. o 16:00 hod. Pastoračná terapia (e)

26. 04. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor na fare (r)

26. 04. o 17:00 hod. Rodičovské združenie II. ročníka na fare

27. 04. o 14:30 hod. Vyučovanie konfirmandov II. A ročník na fare

27. 04. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov II. B ročník na fare 

27. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov, návšteva v Párnici (fara), aj online (r)

27. 04. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare

28. 04. o 11:00 hod. Sobášna príprava (e)

28. 04. o 14:30 hod. Príprava pred sobášom a krstom (e)

28. 04. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec

29. 04. o 09:30 hod. Individuálna spoveď s Večerou Pánovou (r)

29. 04. o 11:30 hod. Pastorácia (r)

30. 04. o 18:00 hod. Modlitebné spoločenstvo na fare


Marec 2022

01. 03. o 14:00 hod. Manželská terapia III. (prezenčne na fare)

01. 03. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

02. 03. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

02. 03. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie mužov

02. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien - prezenčne na fare

03. 03. o 14:00 hod. Pohreb + Mária Ňáčiková (kostol)

03. 03. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec Dolný Kubín

03. 03. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien s biblickým vzdelávaním, prezenčne na fare so živým prenosom

04. 03. o 12:00 hod. Individuálne prisluhovanie VP na fare (r)

06. 03. o 9:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

06. 03. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

06. 03. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

06. 03. o 16:00 hod. Kňazská spoveď s Večerou Pánovou (kostol Dolný Kubín)

07. 03. o 17:00 hod. Zasadnutie rozšíreného predsedníctva CZ DK (nastavenie krátkodobých prenájmov)

08. 03 o 08:30 hod. Brigáda v  Zmeškalovom dome (dokončenie priestorov pod pódiom, presun stoličiek)

09. 03. o 08:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (vypratávanie miestností č. 5 a 6)

09. 03. o 17:00 hod. Večerné pôstne služby Božie v kostole (e)

09. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov prezenčne Garáž klub aj online (r)

09. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare

10. 03. o 08:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (demontáž konštrukcií v miestnosti č. 5)

10. 03. o 14: 00 hod. Pohreb, dom smútku

10. 03. o 15:00 hod. Pastoračná návštevy v NsP DK - IO (j)

11. 03. o 08:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (demontáž konštrukcií v miestnosti č. 5)

11. 03. o 17:00 hod. Stavebný výbor na fare (rekonštrukcia Zmeškalovho domu)

12. 03. o 07:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (demontáž podhľadu v miestnosti č. 5 a č. 6)

13. 03. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

13. 03. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

13. 03. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

14. 03. o 10:00 hod. Seniorská porada LOS (LM)

14. 03. o 16:00 hod. Pastoračné návštevy v NsP DK - IO (j)

15. 03. o 08:30 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (demontáž obkladu miestnosti č. 4 - 6)

15. 03. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník na fare

15. 03. o 18:00 hod. Rokovanie kňazov Oravy (online)

16. 03. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročník na fare

16. 03. o 17:00 hod. Večerné pôstne služby Božie (v kostole len prezenčne) / (r)

16. 03. o 17:00 hod. Príprava pôstno-veľkonočného stretnutia detí (fara)

16. 03. o 17:45 hod. Individuálne prisluhovanie VP na fare (r)

16. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov prezenčne Garáž klub aj online na Google Meet

16. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare (náhle zrušené)

17. 03. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien s biblickým vzdelávaním (prezenčne na fare)

20. 03. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

20. 03. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

20. 03. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

21. - 25. 03. od 7:30 hod. brigády v Zmeškalovom dome

22. - 25. 02. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

22. 03. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník na fare (r)

23. 03. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročník na fare (r)

23. 03. o 17:00 hod. Večerné pôstne služby Božie (v kostole len prezenčne) / (r)

23. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov prezenčne Garáž klub aj online na Google Meet (r)

23. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare

26. 03. o 08:30 hod. Veľká brigáda v Zmeškalovom dome

27. 03. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

27. 03. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne, zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

27. 03. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

27. 03. o 14:00 hod. Konvent LOS v Liptovskom Mikuláši 

28. 03. - 01. 04. od 7:30 hod. brigády v Zmeškalovom dome

29. 03. - 01. 04. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

29. 03. o 14:00 hod. Pohreb (Vyšný Kubín na dvore) / (j)

29. 03. 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov I. ročník online

30. 03. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov II. ročník online

30. 03. o 17:00 hod. Večerné pôstne služby Božie v kostole / (e)

30. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov prezenčne Garáž klub aj online na Google Meet (r)

30. 03. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien prezenčne na fare

31. 03. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec


Február 2022

01. 02. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

02. 02. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

02. 02. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie mužov

02. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien - prezenčne na fare

03. 02. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec Dolný Kubín

03. 02. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien s biblickým vzdelávaním, prezenčne na fare so živým prenosom 

03. 02. o 18:00 hod. Zasadnutie zborového presbyterstva (prezenčne) v cirkevnom dome, príprava výročného a volebného konventu, prehliadka výsledkov I. etapy rekonštrukčných prác

04. 02. o 18:00 hod. Nácvik spevokolu mužov na fare

06. 02. o 9:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

06. 02. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne (OP), zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

06. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare (OP)

07. - 11. 02. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

08. 02. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

08. 02. o 09:00 hod. Brigáda v cirkevnom dome - upratovanie, umývanie od prachu

08. 02. o 14:00 hod. Manželská terapia (prezenčne na fare)

09. 02. o 14:00 hod. Zasadnutie predsedníctva CZ DK v Cirkevnom dome (kontrola výsledkov I. etapy rek. prác)

09. 02. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

09. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov - prezenčne v Garáž klube so živým vysielaním (20-rs-)

09. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien - prezenčne na fare

10. 02. o 09:00 hod. Iniciovanie výboru pre II. etapu rekonštrukčných prác v Cirkevnom dome (-rs-)

10. 02. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec Dolný Kubín - zrušené obmedzeniami v CSS

13. 02. o 9:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

13. 02. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne (OP), zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

13. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare (OP)

14. - 18. 02. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

14. 02. o 13:00 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej

15. 02. o 14:00 hod. Manželská terapia II (prezenčne na fare) 

15. 02. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

15. 02. o 17:00 hod. Stavebný výbor - II. etapa rekonštrukcie CD (-rs-)

16. 02. o 08:30 hod. Individuálna pastoračná starostlivosť (-rs)

16. 02. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

16. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov - prezenčne v Garáž klube so živým vysielaním (16 -rs-)

16. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien - prezenčne na fare

17. 02. o 10:00 hod. Zasadnutie revíznej komisie na fare

17. 02. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien s biblickým vzdelávaním, prezenčne na fare so živým prenosom

18. 02. o 12:45 hod. Rokovanie predsedníctva CZ (nájmy)

18. 02. o 13:20 hod. Zasadnutie stavebného výboru CZ (II. etapa, inžinierske siete)

20. 02. o 9:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

20. 02. o 10:00 hod. Výročný a volebný zborový konvent v rámci služieb Božích

20. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare (OP)

21. - 25. 02. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

22. 02. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

22. 02. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

23. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov - prezenčne v Garáž klube so živým vysielaním (-pm-)

23. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien - prezenčne na fare

27. 02. o 9:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

27. 02. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne pre všetkých (režimy boli zrušené 26. 02. 2022), zároveň vysielané naživo v TVDK a na www.tvdk.sk

27. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare

28. 02. - 04. 03. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

Január 2022

- reprízy diskusnej relácie Celou vetou (premiéra 31. 12. 2021) ku 100. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava na TVDK každú párnu hodinu, hosť: historik a farár Mgr. Rastislava Stanček, PhD.

01. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

02. 01. o 10:00 hod. Nedeľné služby Božie prezenčne v režime OP/vysielané naživo v TVDK

02. 01. o 11:05 hod. Program pre deti - živé vysielanie v TVDK z nášho kostola

05. 01. o 13:00 hod. Pohreb v kostole/Nový cintorín

05. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre mužov (pozor: nový link)

05. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre ženy

06. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

06. 01. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec

07. 01. o 14:30 hod. Spievaný pozdrav a modlitby pod oknami CSS Brezovec

09. 01. o 9:45 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP vo Veličnej - zastupovanie

09. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK 

09. 01. o 11:05 hod. Program pre deti - živé vysielanie v TVDK z nášho kostola

od 10. 01. Začiatok prezenčného vyučovania náboženskej výchovy na školách

11. 01. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

12. 01. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

12. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre mužov

12. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre ženy

13. 01. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec

14. 01. o 9:00 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej

14. 01. o 17:30 hod. Prisluhovanie spovede a Večere Pánovej v domácnosti

16. 01. o 10:00 hod. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

16. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare v režime OP

16. 01. o 19:50 hod. Posvätenie domu po generálnej prestavbe 

17. 01. - 21. 01. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

18. 01. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

18. 01. o 17:00 hod. Hospodársky výbor CZ DK, fara

18. 01. o 21:00 hod. Nočná prehliadka kostola za účasti biskupa ECAV v ČR

19. 01. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

19. 01. o 15:30 hod. Prehliadka sály CD a koncept školy tanca

19. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre mužov

19. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre ženy

20. 01. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec - zrušené - CSS uzavretý od 16. 01. 2022

20. 01. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien s biblickým vzdelávaním, online

22. 01. o 11:00 hod. Stretnutie s umelcami s tému návrhy pre Zmeškalov dom

22. 01. o 20:00 hod. Večerná brigáda na odpratávanie snehu

23. 01. o 9:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

23. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

23. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare v režime OP

24. 01 - 28. 01. Prezenčné  / online vyučovanie náboženskej výchovy na školách

25. 01. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

26. 01. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

26. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre mužov

26. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre ženy

27. 01. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec - povolené od 26. 01.

30. 01. o 09:00 hod. Raňajšie modlitby v kostole

30. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

30. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare v režime OP

31. 01. o 10:30 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej


Služby Božie v Dolnom Kubíne ku koncu a začiatku kalendárneho roka


31. 12. 2021 o 17:00 hod., zároveň vysielané naživo 

01. 01. 2022 o 10.00 hod., zároveň vysielané naživo

02. 01. 2022 o 10:00 hod., zároveň vysielané naživo

02. 01. 2022 o 11:05 hod. živé vysielanie pre deti 

06. 01. 2022 o 10:00 hod.


Podmienky: režim OP, respirátor, 1 osoba na 15m2