Pozývame

V našom Zmeškalovom dome, Dolný Kubín,  tešíme sa na tvoju účasť.


Poďakovanie za úrody zeme a ZBIERKA

02. 10. 2022 o 10:00 hod. v chráme Božom

Tradične sme vyhlásili potravinovú zbierku pre sociálne slabších členov nášho cirkevného zboru. V prípade, ak poskytnete finančné prostriedky, budú dokúpené potraviny a základné hygienické pomôcky.