Rekonštrukcia Cirkevného domu

Rekonštrukcia Cirkevného domu

Reportáže TV DK (I. časť premiéra 9. 04. 2021; II. časť premiéra 16. 04. 2021)