Aktuálne podujatia

Január 2022

- reprízy diskusnej relácie Celou vetou (premiéra 31. 12. 2021) ku 100. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava na TVDK každú párnu hodinu, hosť: historik a farár Mgr. Rastislava Stanček, PhD.

01. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

02. 01. o 10:00 hod. Nedeľné služby Božie prezenčne v režime OP/vysielané naživo v TVDK

02. 01. o 11:05 hod. Program pre deti - živé vysielanie v TVDK z nášho kostola

05. 01. o 13:00 hod. Pohreb v kostole/Nový cintorín

05. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre mužov (pozor: nový link)

05. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre ženy

06. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

06. 01. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec

07. 01. o 14:30 hod. Spievaný pozdrav a modlitby pod oknami CSS Brezovec

09. 01. o 9:45 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP vo Veličnej - zastupovanie

09. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK 

09. 01. o 11:05 hod. Program pre deti - živé vysielanie v TVDK z nášho kostola

od 10. 01. Začiatok prezenčného vyučovania náboženskej výchovy na školách

11. 01. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

12. 01. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

12. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre mužov

12. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre ženy

13. 01. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec

14. 01. o 9:00 hod. Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej

14. 01. o 17:30 hod. Prisluhovanie spovede a Večere Pánovej v domácnosti

16. 01. o 10:00 hod. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

16. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare v režime OP

16. 01. o 19:50 hod. Posvätenie domu po generálnej prestavbe 

17. 01. - 21. 01. Prezenčné vyučovanie náboženskej výchovy na školách

18. 01. o 15:00 hod. Online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka (pôvodný link)

18. 01. o 17:00 hod. Hospodársky výbor CZ DK, fara

19. 01. o 15:15 hod. Online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka (pôvodný link)

19. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre mužov

19. 01. o 18:00 hod. Online biblické vzdelávanie pre ženy

20. 01. o 15:00 hod. Služby Božie prezenčne v CSS Brezovec zrušené - CSS uzavretý od 16. 01. 2022

20. 01. o 18:00 hod. Skupinka mladších žien s biblickým vzdelávaním, online

23. 01. o 10:00 hod. Služby Božie prezenčne v režime OP, zároveň vysielané naživo v TVDK

23. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka prezenčne na fare v režime OP


Služby Božie v Dolnom Kubíne ku koncu a začiatku kalendárneho roka


31. 12. 2021 o 17:00 hod., zároveň vysielané naživo 

01. 01. 2022 o 10.00 hod., zároveň vysielané naživo

02. 01. 2022 o 10:00 hod., zároveň vysielané naživo

02. 01. 2022 o 11:05 hod. živé vysielanie pre deti 

06. 01. 2022 o 10:00 hod.


Podmienky: režim OP, respirátor, 1 osoba na 15m2


Služby Božie počas vianočných sviatkov


24. 12. 2021 Štedrý večer

⸙ príhovor na programe TVDK a na www.tvdk.sk o 15:00 hod. a 17:00 hod.

25. 12. 2021 Prvá slávnosť vianočná

⸙ Služby Božie v kostole o 09:00 hod. a 10:00 hod.

po kázni odznie starodávny vinš z Jasenovej v podaní brata kostolníka, na druhých službách Božích vystúpia v obmedzenom režime/počte deti z detskej besiedky

26. 12. 2021 Druhá slávnosť vianočná

⸙ Služby Božie v kostole o 10:00 hod. a o 11:00 hod. vysielanie pre deti

v rámci služieb Božích bude spomienka na 165. výročie narodenia biskupa Dr. Juraja Janošku

všetky podujatia sú v režime OP s povinnosťou nosiť respirátor, kapacita kostola je obmedzená 

14. 12. 2021 a 15. 12. 2021

  1. 15:15 hod. konfirmačné vyučovanie pre prvý ročník online (14. 12. 2021)
  2. 15:00 hod. konfirmačné vyučovanie pre druhý ročník online (15. 12. 2021)

15. 12. 2021 Biblické hodiny

  1. 18:00 hod. biblická hodina pre ženy online (link na požiadanie)
  2. 18:00 hod. biblická hodina pre mužov online (link na požiadanie)

19. 12. 2021 Služby Božie, režim OP, maximálne 30 ľudí

  1. 09:00 hod. 
  2. 10:00 hod., zároveň živý prenos na programe TVDK a na www.tvdk.sk
  3. 11:00 hod. program pre deti, zároveň živý prenos na programe TVDK a na www.tvdk.sk

16. 12. 2021 o 17:00 hod. individuálna spoveď s Večeru Pánovou
19. 12. 2021 o 16:00 hod. kňazská Večera Pánova so spoveďou

22. 12. 2021 o 18:00 hod. Večera Pánova so spoveďou, maximálna kapacita už obsadená 

23. 12. 2021 o 15:00 hod. Večera Pánova so spoveďou v CSS Brezovec v modlitebni

23. 12. 2021 od 17:00 hod. Večera Pánova so spoveďou v NsP Dolný Kubín na izbách

29. 12. 2021 o 9:00 hod. individuálna spoveď s Večerou Pánovou

29. 122021 o 14:30 hod. Večera Pánova so spoveďou v CSS Brezovec na izbách

29. 12. 2021 o 18:00 hod. Biblická hodina mužov online

Priamy prenos služieb Božích z nášho kostola pri 100. výročí úmrtia P. O. Hviezdoslava.

Upozornenie - pri plánovaných podujatiach môže dôjsť ku zmenám pri uplatňovaní obmedzení (Covid-19). Aktuálne do rozpisu zaraďujeme kazuálie.

02. 06. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

02. 06. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

02. 06. 2021 o 18:00 hod. - spoveď s Večerou Pánovou pre účastníkov biblických hodín žien a mužov. Miesto: ev. a. v. kostol v Párnici

03. 06. 2021 o 15:00 hod. - služby Božie v kaplnke CSS Brezovec (prvé po obmedzeniach)

03. 06. 2021 o 16:00 hod. - spoveď s Večerou Pánovou pre imobilných klientov na izbách v CSS Brezovec (8)

06. 06. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie v kostole (online na TVDK; www.tvdk.sk) 

06. 06. 2021 o 10:00 hod. - Detská besiedka na fare

13. 06. 2021 o 10:00 hod. - výročný zborový konvent 

27. 06. 2021 o 09:00 hod. - konfirmácia 

MÁJ

02. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online na TVDK; www.tvdk.sk)

02. 05. 2021 o 10:55 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TVDK; www.tvdk.sk)

04. 05. 2021 o 18:00 hod. - online zasadnutie zb. presbyterstva

05. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka 

05. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

05. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

05. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

06. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

06. 05. 2021 o 15:15 hod. - individuálna poveď s VP

08. 05. 2021 o 19:00 hod. - MOS

09. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online prenos nebol kvôli poruche na zariadení)

09. 05. 2021 o 10:00 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (YouTube, Facebook)

12. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

12. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

12. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

12. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

13. 05. 2021 o 1800 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole - sviatok Vstúpenie Krista Pána  (online prenos v TV DK, www.tvdk.sk)

15. 05. 2021 o 19:00 hod. - MOS

16. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online prenos TVDK, www.tvdk.sk)

16. 05. 2021 o 10:00 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (YouTube, Facebook)

19. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

19. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

19. 05. 2021 o 16:30 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

19. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

19. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

21. 05. 2021 o 18:00 hod. - zasadnutie Hospodárskeho výboru

23. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie - 1. slávnosť Svätodušná (online prenos TVDK, www.tvdk.sk)

23. 05. 2021 o 11:10 hod. - detské služby Božie v kostole

23. 05. 2021 o 15:00 hod. - spievanie nábožných piesní a modlitby pre klientov CSS Brezovec pod oknami a balkónmi v exteriéri

24. 05. 2021 o 18:00 hod. - služby Božie - 2. slávnosť Svätodušná

26. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

26. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

26. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

26. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

27. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb

28. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb

30. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie - Sv. Trojica  (online prenos TVDK, www.tvdk.sk); voľba sen. dozorcu, zb. konvent

30. 05. 2021 o 11:15 hod. - detské služby Božie v kostole