Aktuálne podujatia

Upozornenie - pri plánovaných podujatiach môže dôjsť ku zmenám pri uplatňovaní obmedzení (Covid-19). Aktuálne do rozpisu zaraďujeme kazuálie.

02. 06. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

02. 06. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

02. 06. 2021 o 18:00 hod. - spoveď s Večerou Pánovou pre účastníkov biblických hodín žien a mužov. Miesto: ev. a. v. kostol v Párnici

03. 06. 2021 o 15:00 hod. - služby Božie v kaplnke CSS Brezovec (prvé po obmedzeniach)

03. 06. 2021 o 16:00 hod. - spoveď s Večerou Pánovou pre imobilných klientov na izbách v CSS Brezovec (8)

06. 06. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie v kostole (online na TVDK; www.tvdk.sk) 

06. 06. 2021 o 10:00 hod. - Detská besiedka na fare

13. 06. 2021 o 10:00 hod. - výročný zborový konvent 

27. 06. 2021 o 09:00 hod. - konfirmácia 

MÁJ

02. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online na TVDK; www.tvdk.sk)

02. 05. 2021 o 10:55 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (TVDK; www.tvdk.sk)

04. 05. 2021 o 18:00 hod. - online zasadnutie zb. presbyterstva

05. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka 

05. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

05. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

05. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

06. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb v kostole

06. 05. 2021 o 15:15 hod. - individuálna poveď s VP

08. 05. 2021 o 19:00 hod. - MOS

09. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online prenos nebol kvôli poruche na zariadení)

09. 05. 2021 o 10:00 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (YouTube, Facebook)

12. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

12. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

12. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

12. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

13. 05. 2021 o 1800 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole - sviatok Vstúpenie Krista Pána  (online prenos v TV DK, www.tvdk.sk)

15. 05. 2021 o 19:00 hod. - MOS

16. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie s účasťou ľudí v kostole (online prenos TVDK, www.tvdk.sk)

16. 05. 2021 o 10:00 hod. - Detské okienko z Dolného Kubína (YouTube, Facebook)

19. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

19. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

19. 05. 2021 o 16:30 hod. - individuálna spoveď s Večerou Pánovou

19. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

19. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

21. 05. 2021 o 18:00 hod. - zasadnutie Hospodárskeho výboru

23. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie - 1. slávnosť Svätodušná (online prenos TVDK, www.tvdk.sk)

23. 05. 2021 o 11:10 hod. - detské služby Božie v kostole

23. 05. 2021 o 15:00 hod. - spievanie nábožných piesní a modlitby pre klientov CSS Brezovec pod oknami a balkónmi v exteriéri

24. 05. 2021 o 18:00 hod. - služby Božie - 2. slávnosť Svätodušná

26. 05. 2021 o 14:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov II. ročníka

26. 05. 2021 o 15:00 hod. - online vzdelávanie konfirmandov I. ročníka

26. 05. 2021 o 17:45 hod. - online biblické vzdelávanie mužov

26. 05. 2021 o 18:00 hod. - online biblické vzdelávanie žien

27. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb

28. 05. 2021 o 14:00 hod. - pohreb

30. 05. 2021 o 10:00 hod. - služby Božie - Sv. Trojica  (online prenos TVDK, www.tvdk.sk); voľba sen. dozorcu, zb. konvent

30. 05. 2021 o 11:15 hod. - detské služby Božie v kostole