Oznamy

Január 2023

01. 01. o 09:00 hod. Modlitby  v kostole

01. 01. o 10:00 hod. Služby Božie na Nový rok 2023 (aj naživo v TVDK)

02. - 05. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

03. 01. o 09:00 hod. Vyučovanie dospelých ku vstupu do ECAV (r)

03. 01. o 11:00 hod. Pastoračný rozhovor po pohrebe (e)

03. 01. o 11:20 hod. Pastoračný rozhovor pred pohrebom (r)

03. 01. o 11:40 hod, Pastoračný rozhovor prd pohrebom (e)

03. 01. o 15:00 hod. Pastoračný rozhovor pred sobášom (e)

04. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare

05. 01. o 14:00 hod. Pohreb v Dolnej Lehote (dom smútku) a následne na cintoríne v DL (r)

05. 01. o 15:00 hod. Pohreb v kostole, následne na historickom cintoríne v DK (e)

05. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín (jp)

06. 01. o 10:00 hod. Služby Božie - Zjavenie Krista Pána mudrcom (jp)

06. 01. o 19:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

07. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

07. 01. o 21:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

08. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

08. 01.. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

08. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

08. 01. o 15:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

09. 01. o 8:30 hod. Kňazská schôdza v Liptovskom Mikuláši

09. - 13. 01. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

10. - 13. 01. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

10. 01. o 06:00 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (dvere na WC)

10. 01. o 10:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

10. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

10. 01. o 15:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

10. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare 

10. 01. o 18:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 01. o 09:50 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 01. o 12:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

11. 01. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

11. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov na fare (r)

11. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

12. 01. o 18:45 hod. Pastoračný rozhovor (r)

12. 01. o 14:00 hod. Výbor ku zmene interiéru v CSS Brezovec (r, mk)

12. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín (vk)

12. 01. o 18:00 hod. Nácvik piesní s organistom (r)

13. 01. o 11:15 hod. Pastoračný rozhovor (r)

13. 01. o 16:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

13. 01. o 17:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

13. 01. o 18:00 hod. Brigáda v Zmeškalovom dome (montáž svietidla)

14. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

15. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

15. 01.. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

15. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

15. 01. o 11:15 hod. Krst Svätý Hana H. (e)

15. 01. o 16:40 hod. Pastoračný rozhovor (r)

16. - 20. 01. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

17. - 20. 01. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

17. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

17. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

18. 01. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

18. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov - návšteva v Jasenovej

18. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

19. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín

20. 01. o 18:00 hod. Podujatie pre dorast a mládež SOM, téma: Výzvy, miesto: Garáž klub Dolný Kubín

21. 01. o 10:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

21. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

22. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

22. 01. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

22. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

22. 01. o 11:15 hod. Krst Svätý

22. 01. o 13:00 hod. Pastoračná návšteva (e,r)

23. - 27. 01. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

23. 01. o 14:00 hod. Pohreb v kostole +Helena Mancová (e)

24. - 27. 01. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

24. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

24. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

25. 01. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

25. 01. o 16:15 hod. Odjazd spred pošty na evanjelizáciu PROCHRIST do Liptovského Mikuláša

25. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

26. 01. o 08:00 hod. Online schôdza OS

26. 01. o 12:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

26. 01. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín

27. 01. o 09:30 hod. Ekumenické služby Božie v CSS Brezovec (jp)

27. 01. o 10:45 hod. Prisluhovanie spovede s Večerou Pánovou (r)

27. 01. o 12:00 hod. Pastoračný rozhovor (r)

27. 01. o 17:30 hod. Pastoračný rozhovor (r)

27. 01. o 19:00 hod. Spoločná mládež na fare

28. 01. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

29. 01. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

29. 01. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

29. 01. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

29. 01. o 11:15 hod. Krst Svätý

29. 01. o 17:00 hod, vo Vrbici - kandidačný výbor LOS

30. 01. - 03. 02. Stránkové hodiny pracovníčok farského úradu 10:00 - 15:00 hod.

31. 01. - 03. 02. Vyučovanie Náboženskej výchovy na školách

31. 01. o 15:00 hod. Vyučovanie konfirmandov 1. ročník (e)

31. 01. o 17:00 hod. Výbor detskej besiedky CZ DK - plán akcií

31. 01. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mladších žien na fare

31. 01. o 18:00 hod. Spevácky zbor mužov - nácvik piesní


Január 2023

01. 02. o 15:15 hod. Vyučovanie konfirmandov 2. ročník (e)

01. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie mužov -  návšteva vo Veličnej ba fare

01. 02. o 18:00 hod. Biblické vzdelávanie žien na fare

02. 02. o 14:00 hod. Zasadnutie zborového presbyterstva

02. 02. o 15:00 hod. Služby Božie v CSS Brezovec Dolný Kubín

02. 02. o 18:00 hod. Zasadnutie zborového presbyterstva

04. 02. o 17:00 hod. Modlitby na fare - MoS

04. 02. o 18:00 hod. "Chlapinec" - aktivita pre chlapcov

05. 02. o 09:00 hod. Modlitby v kostole

05. 02. o 10:00 hod. Služby Božie v kostole (aj online)

05. 02. o 10:00 hod. Detská besiedka na fare

05. 02. o 17:00 hod. Zborový dom Párnica, Na frontovej línii - autentické svedectvá humanitárnych pracovníkov z Ukrajiny