Modlitby

Modlitby

V našom cirkevnom zbore fungujú modlitebné skupinky, ktoré spolupracujú s MoS ECAV na Slovensku.

Aktivity: 

- modlitby v Zariadení pre seniorov a Domov sociálnych služieb Dolný Kubín (M. Hattalu 2161)

- modlitby pred službami Božími v kostole o 9:00 hod. (z dôvodu obmedzení kvôli Covid-19 dočasne zrušené)

- modlitby MoS v sobotu o 17:00 hod. na fare (z dôvodu obmedzení kvôli Covid-19 realizované individuálne členmi MoS v rodinách)

Podnety:

Pri vstupe do kostola (vstupná chodba) je umiestnená sklenená nádoba, do ktorej môžete vložiť Vaše podnety k modlitbám.